Accreditatie

Als u dit congres bijwoont, komt u in aanmerking voor accreditatiepunten. De volgende organisaties hebben dit congres geaccrediteerd:

  • KNOV: 6 uur, ID-nummer: 159974
  • NVOG: 6 punten, ID-nummer: 159974
  • Accreditatie Bureau Cluster 1: 5 punten, ID-nummer: 159974

Kennispoort Verloskunde draagt zorg voor het bijschrijven van de punten, vooropgesteld dat u daadwerkelijk heeft deelgenomem aan het congres en wij beschikken over de juiste persoonlijke gegevens (BIG-registratienummer).