Postersessie

POSTERS 

Samen vormen de posters een actuele dwarsdoorsnede van het verloskundige onderzoek in Nederland. De posters kunnen bekeken worden tijdens de pauzes in de centrale hal.

Daarnaast wordt er tijdens parallelsessie 4 een postertour georganiseerd van zes opvallende presentaties rondom het thema ‘Het veranderende gezicht van de verloskunde’ met korte presentaties van de onderzoekers zelf. Een ideale manier om in kort tijdsbestek een goede indruk van de aanwezige posters te krijgen.

Download hier alle posters.

 Thema: Kwetsbare groepen

 • Kennis over SOA’s en zwangerschap laag
  Kirsten Heetkamp, MA, MSc. VAR/Erasmus MC/Verloskundigenpraktijk
 • Is there a relationship between anxiety during first trimester of pregnancy and the progress of the birth?
  Joke Koelewijn en Catherine Michels-Barrett, Master Verloskunde AMC/UvA en ABCD-studie, afdeling sociale geneeskunde AMC
 • Dutch midwives’ behavioural intentions of antenatal management of maternal distress and factors influencing these intentions: an exploratory survey
  Yvonne Fontein, MSc PgDHE. AVM
 • Zwangerschapsspecifieke angst, vroeggeboorte en geassocieerde achtergrondkenmerken
  Myrte Westerneng. Midwifery Science, EMGO+/Vumc
 • Groepsconsulten voor tienerzwangeren. Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van tieners.
  Tania Kingma en Fleur Broers, AVAG i.s.m. verloskundigenpraktijk Lavita
 • Risicoselectie van niet-medische risicofactoren in de verloskundige zorg
  Annemiek Leeman, Drs. Erasmus MC
 • De invloed van overgewicht van de moeder voor de zwangerschap en postnatale groei van het kind op het metabool profiel op jonge leeftijd.
  Adriëtte Oostvogels, MSc. AMC, afdeling sociale geneeskunde
 • Evaluatie van kennis over kwetsbare zwangeren in Zuidwest Nederland
  Hanneke Torij, MSc. VAR
 • Samen werken aan zorg voor kwetsbare zwangeren in Zuidwest Nederland.
  Nynke de Groot, MSc. Erasmus MC
 • Kenmerken van vrouwen met een ongeplande zwangerschap binnen de DELIVER studie
  Inken Landskröner, AVAG
 • Stop or Go? Afbouw van antidepressiva in de zwangerschap: een pragmatische multicenter RCT
  Huib Burger, UMC Groningen
 • Cognitieve gedragstherapie voor de behandeling van antenatale angst en depressie klachten: een gerandomiseerde gecontroleerde trial
  Chantal Beijers, UMC Groningen

 Thema: Client centraal

 • Pretest KNOV/NVOG patiënten folder voor minder leven voelen: terugdringen van patient-delay
  Bert Zeegers, MD. AVM
 • Antepartum overdracht & ervaringen van zwangere vrouwen
  Relinde Walinga, physician-assistant klinisch verloskundige Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • Factors that contribute to the uptake of the combined test and second trimester ultrasound for congenital anomalies
  Janneke Gitsels – van der Wal. Midwifery Science, EMGO+/Vumc
 • I have changed my mind’ Mindfulness-Based Childbirth
  Irena Veringa, Research Institute of Child Development and Education, UvA

Thema: Innovatie

 • Zowel een hoog als een laag maternaal triglyceridengehalte in de vroege zwangerschap vergroot het risico op een kind met een ernstige congenitale afwijking.
  Marisa Nederlof, Dr. AMC