Ronde 2: workshops 1-2-4

Workshops

Er waren vier workshops voor maximaal 30 deelnemers per sessie. Daarin werd echt  ‘gewerkt’  aan het toepasbaar maken van kennis in de praktijk. De workshops duurden anderhalf uur.

TWEEDE RONDE: 15.20 – 16.50 uur

Workshop 1: Cliëntgericht communiceren bij prenatale counseling
Drs. Linda Martin, Docent psychologie en communicatie AVAG, onderzoeker Midwifery Science, EMGO+/VUmc
Bahareh Goodarzi, MSc. Verloskundige en docent, AVAG

Prenatale screenings- en diagnostische technieken, voor het opsporen van congenitale afwijkingen, ontwikkelen zich razendsnel. Het ontwerpen en met name inzetten van bijpassende communicatietechnieken, die aansluiten op de behoeften van cliënten, gaat minder snel. In de literatuur zijn voldoende aanwijzingen dat het non-directieve communicatie model, waarin de meeste verloskundigen zijn geschoold, niet altijd genoeg handvatten geeft om aan de behoeften van individuele cliënten te voldoen. Tevens wordt er meer en meer onderzoek gedaan naar alternatieve communicatie modellen in medische settingen.

Eén van die modellen is het Shared Decision Making (SDM) model. De kern van dit model bestaat uit 7 elementen waarin:

  1. De zorgverlener nagaat welke informatie voor deze cliënt van belang is,
  2. De zorgverlener bespreekt welke rol de cliënt wil hebben in het besluitvormingsproces,
  3. De cliënt haar ideeën, zorgen en verwachtingen benoemt,
  4. De zorgverlener de handelingsopties schetst in relatie tot wetenschappelijke evidenties,
  5. De zorgverlener de cliënt helpt reflecteren op de beslissing in het licht van haar waarden en leven(sbeschouwing) en de effecten van framing,
  6. De cliënt een beslissing neemt en/of
  7. Afspraken worden gemaakt voor het vervolg.

Na een korte introductie – waarin o.m. de resultaten uit recent onderzoek naar de visies van verloskundigen en cliënten op ‘goede’ prenatale counseling voor tests op congenitale afwijkingen werden besproken – gingen de deelnemers samen aan de slag. Het doel van deze workshop was een aantal concrete handvatten aan te reiken om de prenatale counseling in de praktijk te optimaliseren.

Download hier de presentatie van Workshop 1

Workshop 2:  Empowerment bij kwetsbaar (aanstaand) ouderschap Sylvia Nossent, Edith Raap (ontwikkelingspsychologen) en Marieke van Luin (verloskundige)

Deelnemers van deze workshop maakten kennis met de nieuwe oudercursus ‘Zwanger, bevallen, een kind’. Dat is een cursus voor beide aanstaande ouders, die begeleiding biedt tijdensdezwangerschap, en voorbereidt op bevalling, de nieuwe rol als ouder en de zorg voor het kind.(Aanstaande) ouders zijn kwetsbaar in hun besef van verantwoordelijk-zijn, een ethisch besef van tijdloze en onvoorwaardelijke toewijding aan hun kind. Deze kwetsbaarheid komt voor het eerst tot uiting tijdens de transitie naar het ouderschap. Daarmee rekening houden vraagt om een bepaalde attitude bij professionals. Extra kwetsbaarheid door moeilijke levensomstandigheden vergt extra aandacht.

Hoe onderkennen verloskundigen, in samenwerking met de andere docenten in de cursus, vroegtijdig problemen die ouders extra kwetsbaar kunnen maken? Deelnemers aan de workshop ervaren hoe ouders (verder) ondersteund (empowered) en bereikt kunnen worden. Welke vaardigheden vergt dit van betrokken professionals? Hoe kun je als verloskundige het zelfvertrouwen van de toekomstige ouders aanspreken en helpen vergroten? Hoe doen we dit in de cursus?

Download hier de presentatie van Workshop 2

Workshop 4: Establishing bottom up pregnancy and birth care
Mary Newburn, Head of Research and Information, National Childbirth Trust
Carola Groenen, directeur Coöperatieve Verloskundigen Nijmegen en omgeving, projectuitvoerder Consortium Zwangerschap en Geboorte Oost-Nederland
Rachel Verweij, voorzitter van het OuderSchap, landelijke vereniging van en voor (aanstaande) ouders.

In Engeland slaagt de National Childbirth Trust er al vele jaren in om het perspectief van de (aanstaande) ouders in te brengen bij nieuwe ontwikkelingen rond de geboortezorg. In Nederland valt de regio Nijmegen al geruime tijd op door de vele initiatieven om te komen tot zorg, die is afgestemd op de (aanstaande) moeder. Als eerste samenwerkingsverband in Nederland wordt gewerkt met een moederraad en het project Mijn Zw@ngerschap introduceert  een online, beveiligde, individuele zorggroep voor iedere zwangeren. Daarnaast is hier de stichting het OuderSchap actief, die net als de National Childbirth Trust, vanuit ouders zelf een eigen geluid willen laten horen en invloed uitoefenen.

Deelnemers aan deze workshop onderzochten welke mogelijkheden er binnen hun regio zijn om de cliënt centraal te stellen. Daarbij kregen zij actieve feedback van de workshopleiders, vanuit hun ervaringen.

Download hier de presentatie van Workshop 4