Programmacommissie

Dit congres is een initiatief van Kennispoort Verloskunde, het kennisplatform voor verloskundig onderzoek van de Samenwerkende Opleidingen tot Verloskundige. Voor de samenstelling van het programma is dankbaar gebruik gemaakt van inbreng door lezers en gebruikers van Kennispoort Verloskunde.

Het inhoudelijke programma is vervolgens uitgewerkt door de congrescommissie, die ook de verantwoordelijkheid draagt voor de organisatie van het congres.

  • Dr. Corine Verhoeven,¬†Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG)
  • Dr. Marianne Nieuwenhuijze, Academie Verloskunde Maastricht (AVM)
  • Dr. Pien Offerhaus, KNOV
  • Hanneke Torij MSc., Verloskunde Academie Rotterdam (VAR)
  • Paul Heere, Kennispoort Verloskunde / Limetree Business Refreshment