Congrescommissie

Dit congres is een initiatief van Kennispoort Verloskunde, het kennisplatform voor verloskundig onderzoek van de Samenwerkende Opleidingen tot Verloskundige. Voor de samenstelling van het programma is dankbaar gebruik gemaakt van inbreng door gebruikers en lezers van Kennispoort Verloskunde.

Het inhoudelijke programma is vervolgens uitgewerkt door de congrescommissie, die ook de verantwoordelijkheid draagt voor de organisatie van het congres.

  • Dr. Corine Verhoeven,¬†Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG)
  • Dr. Marianne Nieuwenhuijze, Academie Verloskunde Maastricht (AVM)
  • Hanneke Torij MSc., Verloskunde Academie Rotterdam (VAR)
  • Linda Glebbeek, Kennispoort Verloskunde / Linda Glebbeek Concept & Communicatie¬†
Kennispoort Verloskunde 2018