Keynote speakers

Technologie als middel om de geboortezorg te ontlasten?

Hoe kunnen we de inzet van techniek gebruiken om de kwaliteit en veiligheid van de geleverde verloskundige zorg te verbeteren? Hoe maken we hiervan gebruik in de praktijk en waar liggen grenzen? Wat is de behoefte van zorggebruikers, formele zorgprofessionals en informele zorgverleners?

 

 

Dr. ir. Linda Wauben, lector Zorgtechnologie

 

 

 

Cliënt & zorgverlener: Samen beter beslissen?

De roep om Samen Beslissen (shared decision making) is gewenst in onze huidige maatschappij maar hoe werkt de interactie tussen cliënt en zorgverlener nu in de praktijk? Welke plaats hebben richtlijnen daarbij, welke ruimte heeft de zwangere vrouw en hoe sturend mag jij zijn als zorgverlener? Wat kunnen wij leren van (huis)artsen en hun omgang met de richtlijnen?

 

 

Prof. dr. Trudy van der Weijden, hoogleraar Implementatie van richtlijnen en samen beslissen

 

 

De dynamiek van prenatale screening: een ethische reflectie

Hoe gaan we in de geboortezorg om met de paradigma verschuiving nu bijvoorbeeld de NIPT test ons zoveel meer informatie geeft? Wat wordt de nieuwe definitie van goed ouderschap en goed hulpverlenerschap? Handelen we echt uitsluitend in het belang van het toekomstige kind?

 

 

Prof. dr. Guido de Wert, hoogleraar Metamedica