Parallelsessies & workshop – 1e ronde (ochtend)

Direct naar: Parallelsessie 1Parallelsessie 2Parallelsessie 3Parallelsessie 4, Workshop 1

Parallelsessie 1: Digitale verloskunde

Hoe bevalt ZwApp?
Kunnen we onzekerheid van de zwangere verminderen door betrouwbare en professionele informatie aan te bieden middels een eHealth tool: ZwApp?

 

Presentatie: Melany Diepenmaat, Master Physician Assistant en Klinisch verloskundige, Slingeland ziekenhuis

 

 

 

Co-creatie van de e-learning Gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg.
Met en voor cliënten en zorgverleners een praktische interventie ontwikkelen en deze beschikbaar maken voor gezamenlijke besluitvorming in de dagelijkse geboortezorg waarvoor technologie mogelijkheden biedt.


Presentatie:  Marijke Hendrix, PhD, Academie Verloskunde Maastricht

 

Parallelsessie 2: Zorg voor na de bevalling

Teveel of te weinig episiotomieën?
Ondanks dat de incidentie van episiotomieën daalt, zijn er provincies met zeer hoge incidenties, zo hoog dat dit op basis van wetenschappelijke literatuur eerder wijst op routinematig gebruik dan op restrictief gebruik: discussie over het gebruik van een episiotomie en het mogelijk ontbreken aan consensus.

 

Presentatie: Anna Seijmonsbergen-Schermers, MSc, Department of Midwifery Science, AVAG, Amsterdam Public Health research institute, VU University Medical Center

 

Zwanger na fertiliteitsbehandeling; speciale behoeftes in de kraamtijd?
Dit kwalitatieve onderzoek beschrijft welke behoefte in de begeleiding van zorgverleners tijdens de kraamperiode vrouwen hebben bij wie de zwangerschap meer dan 12 maanden uitbleef en die zwanger werden via Assisted Reproductive Technology (ART).

 

Presentatie: Dr. Catja Warmelink, Verloskunde Academie Groningen

 

Kraamzorg 2.0 – Heeft flexibelere spreiding en/of onderbreking van kraamzorguren een positief effect?
Leidt een flexibelere kraamtijd (met eventuele onderbreking vanaf 8ste dag postpartum, een zogenoemde ‘wendag’) tot een grotere slagingskans van borstvoeding en verbetert/vergroot het de ervaren zelfredzaamheid en kwaliteit van zorg door de moeder?

 

Presentatie: Fleur Lambermon, MSc, Radboudumc

 

 

Parallelsessie 3: Biometrie tijdens zwangerschap

Kwaliteitscontrole van biometrie-echo’s gedurende de IRIS (IUGR Risk Selection) studie
In deze presentatie hoort u meer over de kwaliteit van de biometrie-echo’s in de dagelijkse praktijk en welke kenmerken van (verloskundig) echoscopisten hiermee verband houden.

 

Presentatie: Viki Verfaille, MSc, Midwifery Science

 

 

Leidt de CRL-meting als standaard dateringsmethode tot minder preterme zwangerschappen?
Een cohortstudie in eerstelijns praktijken naar het classificeren van zwangerschappen met verschillende dateringsmethoden.

 

Presentatie: Drs. Bert Zeegers, Lectoraat Midwifery Science, Academie Verloskunde Maastricht

 

Hoe ervaren zwangere vrouwen routinematige derde-trimester echo’s?
Eerder onderzoek naar routinematige echo’s in de eerste twee trimesters laat zien dat veel zwangere vrouwen deze waarderen omdat ze voor geruststelling kunnen zorgen, en een kans bieden om het ongeboren kindje te zien. In dit onderzoek kijken we naar ervaringen van zwangere vrouwen met routinematige derde-trimester echo’s. Worden deze positief ervaren en waarom (niet)?

 

Presentatie: Drs. Myrte Westerneng, Midwifery Science, AVAG, Amsterdam Public Health research institute, VU University Medical Center, Amsterdam, the Netherlands

Parallelsessie 4: De beste plaats om te bevallen

Wanneer het ziekenhuis geen optie meer is: case-studies over conflicten in de geboortezorg
In Nederland is er een groep vrouwen die ervoor kiest om ‘buiten de VIL’ te bevallen. Het doel van deze casestudie was om te onderzoeken hoe de wensen van deze vrouwen werden benaderd en besproken in consulten met zorgprofessionals. Tien cases werden geanalyseerd om te ontdekken hoe deze vrouwen tot hun keuze kwamen om te bevallen buiten de VIL. Conflict in de spreekkamer bleek een belangrijke factor.

 

Presentatie: Dr. Lianne Holten, AVAG

 

 

Geplande plaats bevalling en de kans op medische interventies; Nederland en Engeland vergeleken.
Het doel van deze studie was om de wijze van bevallen en de inzet van interventies te vergelijken tussen laag risico vrouwen in het zorgsysteem van Nederland en Engeland. Hiervoor zijn data van de Birthplace studie in Engeland (april 2008 tot april 2010) gecombineerd met de Nederlandse gegevens uit Perined (2009).

 

Presentatie: Dr. Ank de Jonge, Midwifery Science, AVAG en Amsterdam Public Health onderzoeksinstituut

 

 

Alternative (holistic) midwifery in the Netherlands: background and motivations
Wat zijn de drijfveren en aanpak van een kleine groep verloskundigen die bereid zijn om, in reactie op de vraag van zwangere vrouwen, buiten de richtlijnen te werken en vrouwen met een risicovolle zwangerschap thuis of elders te helpen.

 

Presentatie: Martine Hollander, MD, RM,  Radboudumc

 

 

Workshop 1

Workshop Cliëntparticipatie
Hoe betrekken we cliënten bij het vormen van regionaal beleid in de geboortezorg? 

Deze workshop is bedoeld voor deelnemers die in hun regio bezig zijn om het beleid rondom de geboortezorg naar een hoger plan te tillen. Hoe wordt beleid in de regio gemaakt en hoe krijg je het van papier naar de praktijk? In deze workshop gaan we aan de hand van een aantal inspirerende voorbeelden verkennen wat kritische succesfactoren zijn voor het daadwerkelijk vormgeven van cliëntparticipatie op beleidsniveau.

Maak in deze ronde kennis met de valkuilen en succesfactoren van collega’s die in andere regio’s hiermee al aan de slag zijn gegaan. Marianne Nieuwenhuijze, lector Midwifery Academie Verloskunde Maastricht gaat deze unieke workshop begeleiden. Nieuwenhuijze heeft een aantal ervaringsdeskundigen uit het veld bereid gevonden om in deze workshop hun perspectieven met de deelnemers te delen. Want op het niveau van de individuele zorgverlening streven we er steeds meer naar om cliënten direct te betrekken bij keuzes in de zorg. De volgende stap is dan ook om cliënten ook te betrekken bij het beleid rondom de geboortezorg in de regio!

 

Presentatie: Marianne Nieuwenhuijze, PhD, MPH, RM, Academie Verloskunde Maastricht