Lessons from the UK

Lessen uit het Verenigd Koninkrijk: The Future Midwife (Engelstalige sessie)
Professor Mary Renfrew

Mary Renfrew, Professor of Mother and Infant Health van de University of Dundee, deelt haar kennis en visie op ‘the future midwife’. Ze gaat spreken over de huidige activiteiten in de UK en Schotland om vrouwgerichte zorg voor zowel de zwangere én bevallende vrouw als de moeder en haar pasgeboren baby te implementeren.

Dit geeft nieuwe inzichten en kan inspirerend werken om manieren te vinden om de verloskundige zorg in Nederland te verbeteren.

Naast haar hoogleraarschap is Mary Renfrew verloskundige, gezondheidsonderzoeker en docent. Mary werkte aan diverse Engelse universiteiten en ontving de inaugurele Senior Investigator-status bij het National Institute for Health Research in 2008 en was onderzoeker voor de baanbrekende wereldwijde Lancet Series on Midwifery (2011-2016).

Mary heeft een bijdrage geleverd aan het vormgeven van het volksgezondheidsbeleid en de verloskundige praktijk, zowel nationaal als internationaal. Zij is lid van twee WHO-adviesgroepen over de kwaliteit van de zorg voor moeders en pasgeborenen en over verloskundige voorlichting.

Lessons from the UK: The Future Midwife
Mary Renfrew

We are delighted that Professor Mary Renfrew will join us at the Kennispoort Academy Congress 2020 to share her knowledge and vision on The Future Midwife. She will talk about the current activities going on in the UK and Scotland to actually implement woman-centred care for pregnant, birthing and postnatal women and their babies. This will offer us new insights and inspire us to find ways to improve maternity care in the Netherlands.

Mary Renfrew is Professor of Mother and Infant Health at the University of Dundee. A midwife, health researcher and educator. She has previously worked at several universities and was awarded inaugural Senior Investigator status with the National Institute for Health Research in 2008. Mary was Principal Investigator for the ground breaking global Lancet Series on Midwifery (2011-2016).

Her work has informed and helped to shape public health policy and midwifery practice nationally and internationally. Mary is a member of two WHO Advisory Groups, on quality of maternal and newborn care and on midwifery education.