After necrotizing enterocolitis in preterm infants: The time to reach full enteral feeding and its relation to intestinal recovery and neurocognitive development: ‘NaNEC’.

Geplaatst op

Necrotiserende enterocolitis is een ernstige darmziekte van voornamelijk prematuur geboren kinderen. Tijdens en enige tijd na NEC wordt niet enteraal gevoed, hetgeen een negatief effect heeft op de vaak gestoorde groei en ontwikkeling van de prematuur. Het is daarom belangrijk zo snel mogelijk te herstarten met enterale voeding.

Het is echter niet duidelijk wanneer de darm is hersteld. Meer inzicht in het individuele herstel van de darm na NEC zou tot een adequater hervoedings-regime kunnen leiden, met dientengevolge betere groei en ontwikkeling van het kind. Dit hopen we te verkrijgen door bij 32 kinderen na NEC de darm zuurstofsaturatie te meten met behulp van near-infrared spectroscopy, en biomarkers te meten als maat voor darmschade (intestinal fatty acid binding proteins) en darmherstel (citrulline), en deze maten te relateren aan de tijd die het kost volledig enteraal gevoed te worden als surrogaat voor een herstelde darm, en aan groei en neurologisch ontwikkeling.

Doel

Inzicht krijgen in darmherstel na NEC.

Vraagstelling/hypothese

Is een lagere darm zuurstofsaturatie, hogere urine IFABPs en een lagere plasma citrulline geassocieerd met een langere duur tot volledig enterale voeding? En is een langere duur tot volledig enterale voeding geassocieerd met achterblijvende groei en ontwikkeling?

Relevantie

Meer inzicht in beloop van darmherstel na NEC kan leiden tot meer adequate enterale hervoeding na NEC met dientengevolge betere groei en ontwikkeling voor deze kwetsbare groep prematuur geboren kinderen.

Begeleider(s)

Dr. E.M.W. Kooi

Uitvoerder(s)

S. Kuik Dr. J.B.F. Hulscher Dr. J.L.M.Bruggink Prof.dr. A.F. Bos

Partners

Neonatologie en kinderchirurgie UMCG

Contactpersonen

Dr. E.M.W. Kooi

Periode

Beoogde startdatum: 1 november 2014


Publicaties

Nog te verschijnenLog in / Registreer