ALPHA-NL, screening ongunstige opgroei-omstandigheden in de zwangerschap (ZonMw-project)

Geplaatst op

De ALPHA-NL is een veelgebruikte korte zelfinvullijst voor zwangeren. Deze wordt vroeg in de zwangerschap door de zwangere ingevuld voorafgaand aan een consult. Dit helpt verloskundige en cliënt te praten over de thuissituatie. Hierdoor kan al vroeg in de zwangerschap ondersteuning ingezet worden, bijvoorbeeld door de jeugdgezondheidszorg (JGZ) die een serie begeleidende huisbezoeken biedt.

Vroege signalering en het tijdig inzetten van steun of hulp geeft een grotere kans op een goede start voor de baby. Het doel van dit project is om meer inzicht te krijgen in de validiteit en betrouwbaarheid van de ALPHA-NL. In dit project onderzoeken we de concurrente validiteit en sensitiviteit en specificiteit van de ALPHA-NL. Daartoe vergelijken we de uitkomst van de ALPHA-NL met het oordeel van een ‘andere terzake deskundige’ (maatschappelijk werkende/psychologe) en valide tests gericht op intermediaire maten zoals stress, psychische problemen, coping, agressie.

Doel

Doel van dit onderzoek is meer inzicht te krijgen in de validiteit en betrouwbaarheid van de ALPHA-NL.

Vraagstelling/hypothese

  1. Hoe is de betrouwbaarheid van de ALPHA-NL in termen van interne consistentie?
  2. Hoe is de concurrente criteriumvaliditeit van de ALPHA-NL: wat is de sterkte van de associatie tussen de ALPHA-NL en de referentie-vragenlijsten?
  3. In hoeverre komt het verloskundig oordeel o.b.v. de ALPHA-NL overeen met het oordeel van een andere terzake deskundige (maatschappelijk werkende/psycholoog) over de inzet van een JGZ-interventie en/of hulp tijdens de zwangerschap?

Relevantie

Jaarlijks worden in Nederland bijna 119.000 jeugdigen mishandeld en/of verwaarloosd (Alink e.a., 2011).  Kindermishandeling kan voortkomen uit ongunstige opgroei-omstandigheden (risicofactoren) en/of doordat ouders inadequaat reageren op deze omstandigheden. Ongunstige opgroei-omstandigheden kunnen levenslange gevolgen hebben (Felitti, 1998) en zijn bijvoorbeeld:  armoede, criminaliteit, geweld in het gezin waaronder partnergeweld, verstandelijke beperking, psychiatrische aandoening en/of verslaving bij ouders. De manieren waarop ouders met deze omstandigheden omgaan vormen de sterkste voorspellers voor kindermishandeling: depressie, afwezigheid, boosheid en agressie, hyperreactiviteit, vijandigheid, kind als probleem zien (Stith ea, 2009). Het tijdig en systematisch signaleren van ongunstige opgroei-omstandigheden en de wijze waarop aanstaande ouders hiermee omgaan is cruciaal.

Begeleider(s)

Drs. R.M. Vink

Uitvoerder(s)

mevr. drs. Remy M. Vink (TNO) mevr. dr. Marlies Rijnders (TNO) mevr. dr. Paula van Dommelen (TNO)

Partners

Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met drie eerstelijns verloskundigenpraktijk (Amsterdam en Haarlem) en in een ziekenhuis (Amsterdam).

Het onderzoek wordt begeleid door een externe commissie onder leiding van prof. dr. Koos van der Velden.

Contactpersonen

Drs. R.M. Vink

Periode

1 oktober 2016 tot 1 juni 2019Log in / Registreer