Analysis of the coordination of care during pregnancy and perinatal period

Geplaatst op

Om de perinatale sterfte te verminderen is het van belang dat de cliënt actief bij dit proces betrokken wordt. Daarom is het uiterst belangrijk om te luisteren naar de ervaringen, wensen en angsten van de zwangeren/partners.

Met dit onderzoek willen we de risicofactoren voor morbiditeit die gerelateerd zijn aan coördinatie en overdracht van zorg identificeren. Het eerste deelonderzoek betrof een nulmeting die de ervaringen meet van de moeders/partners over de zorg die zij hebben ontvangen. In het tweede deelonderzoek werden in totaal 225 zwangere vrouwen/partners gevolgd in samenwerking met de zorgprofessionals tijdens hun zwangerschap en kraamtijd. Hierbij werd de coördinatie en overname van zorg gemeten. Deelonderzoek drie betrof twee kwalitatieve studies. Als eerste beschreven pas bevallen vrouwen hun ervaringen met overdrachten in de geboortezorg in zelf geschreven ‘narratives’. Als tweede werden professionals in de geboortezorgketen geïnterviewd om te onderzoeken hoe zij hun patiënten overdragen. Deze kwalitatieve data wordt gebruikt om de zorg aan te kunnen passen aan de hand van de ervaringen van de cliënten.

Doel

De kwaliteit van prenatale en postnatale zorg verbeteren in Overijssel met de focus op de coördinatie en overname van zorg.

Vraagstelling/hypothese

Welke kenmerken van de zorgorganisaties belemmeren of bevorderen de aanwezigheid van perinatale morbiditeit bij de (zwangere) moeder of (ongeboren) kind en beïnvloeden de ervaringen van de cliënt over de ontvangen zorg?

Relevantie

Ons doel is het analyseren van de samenwerking tussen professionals in de ketenzorg tijdens de zwangerschap en perinatale periode. Hiervoor willen we interventies ontwikkelen en aanbevelingen doen die dit kunnen verbeteren. Om dit te kunnen bereiken speelt de cliënt een grote rol. Zij zullen best practices en problemen aangeven over de zorg die zij hebben ontvangen tijdens deze periode. Tevredenheid over de ontvangen zorg is erg belangrijk en afhankelijk van de kwaliteit van de zorg en de geboorte uitkomsten. Uiteindelijk kunnen gezondheidssystemen aangepast worden op de wensen en behoeftes van de cliënten.

Begeleider(s)

Prof.dr. A. Need
Dr. M.M. Boere-Boonekamp

Uitvoerder(s)

Cherelle van Stenus MSc

Partners

ZonMw, projectnummer: 209020008
Wij zullen voornamelijk samenwerken met het regionaal consortium Overijssel en de VSV’s uit de regio Overijsel. Verder zullen we samenwerken met de volgende professionals uit de regio Overijssel: verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamverzorgers, JGZ, GGD Twente, Stichting prenatale screening, Perinatale Audit team, Stichting Perinatale Registratie Nederland.

Contactpersonen

C.M.V. van Stenus MSc

Periode

maart 2013 – maart 2017Log in / Registreer