Assessment of Perinatal Outcome by uSe of Tocolysis in Early Labour (APOSTEL-IV study); nifedipine versus placebo in the treatment of preterm premature rupture of membranes

Geplaatst op

Preterm en prematuur gebroken vliezen (PPROM) is een belangrijk klinisch probleem. Het is momenteel niet duidelijk of een behandeling met tocolyse effectief is bij vrouwen met PPROM. Op dit moment ontbreekt een uniforme richtlijn en is er geen eenduidig beleid.

Studieopzet: Dubbelblind gerandomiseerde placebo gecontroleerde multicenter studie.

Studiepopulatie: Vrouwen met PPROM en een zwangerschapsduur tussen 24 en 34 weken met dreigende vroeggeboorte.

Interventie: Toediening van nifedipine of placebo gedurende de periode tot aan het starten van actieve weeën (≥ 3 weeën per 10 minuten) of tot 34 weken zwangerschapsduur, met een maximum van 18 dagen.

Uitkomsten: De primaire uitkomstmaten zijn de samengestelde neonatale morbiditeit en mortaliteit.

Doel

Het doel van dit onderzoek is het evalueren van de effectiviteit van tocolyse om de baring uit te stellen bij vrouwen met PPROM en een zwangerschapsduur tussen 24 en 34 weken.

Vraagstelling/hypothese

Zorgt tocolyse bij vrouwen met PPROM en een zwangerschapsduur tussen 24 en 34 weken voor een verbeterde neonatale uitkomst?

Relevantie

Het is van belang om antwoord te krijgen op de vraag of een behandeling met tocolyse effectief is bij vrouwen met PPROM. Op dit moment ontbreekt een uniforme richtlijn en is er geen eenduidig beleid voor het toepassen van tocolyse bij vrouwen met PPROM.

Begeleider(s)

Prof.dr. B.W. Mol, gynaecoloog AMC Amsterdam

Uitvoerder(s)

Dr. M.A. Oudijk (UMC Utrecht)

Partners

Consortium for women’s health and reproductivity studies

www.studies-obsgyn.nl/apostel4

Contactpersonen

Drs. E.O.G. van Vliet

Periode

Begindatum: oktober 2012
De verwachte einddatum: december 2017