Behandeling van hoge angst voor de bevalling met haptotherapie

Geplaatst op

Een aantoonbare groep zwangeren (6%) heeft een hoge angst voor de bevalling. Bij zwangeren met angst voor de bevalling komen verschillende complicaties en verloskundige interventies vaker voor; PTSS, vroeggeboorten, spoedsectio’s en meer sectio’s op verzoek van de zwangere.

Nederlandse cijfers zijn niet bekend. Onderzoek uit Engeland, Zweden en Finland toont aan dat 7-22% van alle keizersneden plaatsvindt met als indicatie angst voor de bevalling. Tot op heden is er voor vermindering van angst voor de bevalling nog geen effectieve therapeutische interventie wetenschappelijk geëvalueerd. Een Finse studie beschrijft een aantal positieve effecten van psycho-educatie en ontspanningsoefeningen. Het huidige onderzoek is een RCT. Alle deelnemers worden onderzocht op angst voor de bevalling met de WDEQ-A en degenen met een score > 84 worden gerandomiseerd in de behandelgroep ‘haptotherapie’, of in de controlegroep ‘informatie’, of de controlegroep ‘care as usual’.

Doel

Hoofddoel van haptotherapie tijdens de zwangerschap bij zwangeren met hoge angst voor de bevalling is angstreductie. De hypothese is dat de zwangere vrouw door het vertrouwd raken met haar lichaam en het aanleren van specifieke vaardigheden, zoals het meewerken met de weeën en het omgaan met de baringspijn, de bevalling met vertrouwen tegemoet ziet. Onderzocht wordt, of er in de interventiegroep tijdens de zwangerschap minder angst en minder stress optreedt, of er tijdens en na de bevalling minder complicaties optreden en/of dat er met meer tevredenheid wordt teruggekeken op de zwangerschap en de bevalling dan in de controlegroepen.

Vraagstelling/hypothese

  • Wat is het effect van haptotherapie op angst voor de bevalling bij zwangeren met hoge angst voor de bevalling?
  • Is er een negatief verband tussen angst voor de bevalling en moeder-kind hechting tijdens de zwangerschap en na de bevalling?
  • Is er een negatief verband tussen haptotherapie en bevallingscomplicaties

Relevantie

Tot op heden is er voor vermindering van angst voor de bevalling nog geen effectieve therapeutische interventie wetenschappelijk geëvalueerd. Sinds tien jaar wordt haptotherapie toegepast bij zwangere vrouwen met bovenmatige angst voor de bevalling met klinisch zeer positieve resultaten. Haptotherapie zou daarom een effectieve behandeling voor hoge angst voor de bevalling kunnen zijn.
In dit onderzoek wordt dit op gerandomiseerde wijze onderzocht, goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsingscommissie en aangemeld in het Nederlands Trial Register en geregistreerd onder nummer 3339 op 4 maart 2012.

Begeleider(s)

Prof.dr. A.J.J.M. Vingerhoets
Prof.dr. K. Wijma
Dr. K.M. Paarlberg

Uitvoerder(s)

G.A. (Gert) Klabbers, onderzoeker

Partners

Katholieke Universiteit Tilburg
Linköping Universiteit, Linköping, Zweden
Gelre Apeldoorn, Apeldoorn
30 eerstelijns verloskundigenpraktijken in Nederland, 2 tweedelijns ziekenhuizen in Nederland, 14 praktijken haptotherapie in Nederland.

Meer informatie: www.bevallingsbeleving.nl

Contactpersonen

G.A. Klabbers

Periode

Begindatum RCT: april 2012
Einddatum: december 2015

Publicatie data-analyse-artikel in 2017Log in / Registreer