Bright up! Een dubbel-blind gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie naar de effectiviteit van lichttherapie voor depressie tijdens de zwangerschap

Geplaatst op

In Nederland krijgt 5-10% van de vrouwen te maken met depressie tijdens de zwangerschap. Antepartum depressie is een ingrijpende aandoening en heeft niet alleen een negatieve invloed op de zwangerschap, maar ook op de geboorte en ontwikkeling van het (ongeboren) kind.

In een niet-zwangere populatie zijn psychotherapie en anti-depressieve medicatie veelal de eerste keus in behandeling. Beide behandelingen kennen echter hun beperkingen in de behandeling van antepartum depressie. Het is dus belangrijk om aanvullende (niet-medicamenteuze) therapieën te onderzoeken die haalbaar zijn in de praktijk. Lichttherapie is bewezen effectief in de behandeling van depressie, geeft snel resultaat en heeft weinig bijwerkingen. Hierom is het een aantrekkelijke behandeling voor antepartum depressie.

In deze studie zullen 150 zwangere vrouwen (12-18 weken zwangerschap) met depressieve symptomen 6 weken elke ochtend behandeld worden met lichttherapie (75 actieve therapie, 75 placebobehandeling).

Doel

Primaire doel

  • onderzoeken of lichttherapie een effectieve behandeling is voor depressie tijdens de zwangerschap

Secundaire doelen:

  • onderzoeken of lichttherapie een gunstig effect heeft op de slaapkwaliteit en de hormonen van de moeder en de geboorte-uitkomsten van het kind
  • Onderzoeken van de effecten van lichttherapie op de emotionele en gedragsmatige ontwikkeling van het kind

Vraagstelling/hypothese

Primaire hypothese:

  • Dagelijkse behandeling met lichttherapie gedurende 6 weken verbetert depressieve symptomen tijdens de zwangerschap.

Secundaire hypothesen:

  • Klinische verbetering van depressieve symptomen gaat gepaard met verbeterde slaapkwaliteit, minder cortisolreactiviteit en genormaliseerde melatonineconcentraties gedurende de zwangerschap.
  • Behandeling met lichttherapie tijdens de zwangerschap verbetert geboorte- en kinduitkomsten: zwangerschapsduur is langer, geboortegewicht is hoger, kinderen laten minder problemen met emotieregulatie zien en hebben een lagere stressrespons.

Relevantie

Wanneer de resultaten van dit onderzoek gunstig blijken, kan dit bijdragen aan een wetenschappelijk onderbouwde richtlijn in de klinische praktijk. In de toekomst zouden zwangere vrouwen met depressie kunnen profiteren van een effectieve therapie, zonder ernstige bijwerkingen. Dit komt niet alleen de moeder, maar ook het ongeboren kind ten goede.

Partners

Philips

Contactpersonen

B. Bais MSc

Periode

Augustus 2015 – augustus 2019


Publicaties

Op het moment zijn er nog geen publicaties verschenen.