Calprotectin, intestinal Fatty Acid Binding Protein, oral feeding, Near Infrared Spectroscopy and bile acids as possible prognostic factors for development of necrotising enterocolitis in high risk neonates: ‘CALIFORNIA’

Geplaatst op

Necrotiserende enterocolitis is een ernstige gastrointestinale aandoening die een hoge morbiditeit en mortaliteit kent, en die met name voorkomt bij prematuur geboren kinderen. Tijdige voorspelling van het ontstaan van NEC in een hoog risico populatie van te vroeg geboren pasgeborenen is belangrijk: vroege herkenning leidt potentieel tot verhoogde alertheid en eerder adequaat ingrijpen. Het geeft bovendien meer inzicht in de factoren die voorspellend zijn voor het ontstaan van NEC.

Bij 100 hoog risico prematuren <1200 gram hebben wij vanaf de geboorte frequent gegevens verzameld betreffende: darm- en hersen zuurstofsaturatie (Near-infrared Spectroscopy), biomarkers voor darmschade in de urine (intestinal fatty acid binding proteins) en faeces (galzouten) en het microbioom. Met deze gegevens wordt het in de toekomst misschien mogelijk in een vroeg stadium het ontstaan van NEC bij deze kwetsbare groep te herkennen.

Doel

Vroeg kunnen voorspellen van het ontstaan van NEC in een hoog risico populatie en pathofysiologisch begrip van dit ziektebeeld te vergroten.

Vraagstelling/hypothese

Voorpelt een lagere darm- en hersen zuurstofsaturatie, en een hogere IFABP concentratie in urine bij prematuur geboren kinderen <1200 gram het ontstaan van NEC, vergeleken met prematuren die geen NEC ontwikkelen?

Relevantie

Vroege voorspelling van NEC geeft meer begrip over het waarschijnlijk multifactorieel ontstaansmechanisme van NEC en resulteert mogelijk in een meer adequaat en tijdig ingrijpen.
Hierdoor kan in de toekomst de mortaliteit en ernstige morbiditeit die met deze darmziekte gepaard gaat mogelijk gereduceerd worden.

Begeleider(s)

Dr. J.B.F. Hulscher

Uitvoerder(s)

Prof. E. Heineman, Department of Surgery, UMCG Dr. E.M.W. Kooi, Department of Pediatrics, UMCG Prof. A.F. Bos, Department of Pediatrics, UMCG Dr. C.V. Hulzebos, Department of Pediatrics, UMCG Dr. R.H.J. Bandsma, department of pediatrics, UMCG Drs. G.J.F. van Zoonen, Department of Surgery, UMCG

Partners

Kinderchirurgie en neonatologie UMCG

Contactpersonen

Dr. E.M.W. Kooi

Periode

Inclusie: oktober 2012 – januari 2014


Publicaties

Nog te verschijnenLog in / Registreer