Cardiovasculair risico na een zwangerschap gecompliceerd door hypertensieve aandoeningen; Hyras, follow- up van Hyras, Hyprecare

Geplaatst op

Verschillende epidemiologische studies hebben een verband aangetoond tussen hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap, bestaande uit pregnancy induced hypertension (PIH), (pre-)eclampsie en het HELLP-syndroom, en verhoogd cardiovasculair risico later in het leven. In Nederland zijn hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer één bij vrouwen.

Het is niet bekend of een hypertensieve aandoening in de zwangerschap een vroege uiting is van een predispositie voor hart- en vaatziekten, een falende “stress test”, of dat de aandoening zelf het risico op hart- en vaatziekten verhoogd. Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap ontstaan bij relatief jonge, gezonde vrouwen waardoor dit een aanknopingspunt zou kunnen zijn voor preventieve interventies zoals leefstijlaanpassingen.

Doel

Onderzoeken waardoor vrouwen na een zwangerschap gecompliceerd door hypertensieve aandoeningen een verhoogd cardiovasculair risico later in het leven hebben. Daarnaast willen we onderzoeken wat er mogelijk in de toekomst als zorg aangeboden dient te worden aan vrouwen die een hypertensieve zwangerschap hebben doorgemaakt.

Vraagstelling/hypothese

  1. Onderzoeken van cardiovasculaire risicofactoren en hartfalen na een zwangerschap gecompliceerd door hypertensieve aandoeningen vergeleken met vrouwen die geen hypertensieve aandoening hadden in de zwangerschap.
  2. Onderzoeken of het ontwikkelen van hart- en vaatziekten later in het leven voorspeld kan worden vlak na of in de zwangerschap gecompliceerd door hypertensieve aandoeningen.
  3. Berekenen van kosteneffectiviteit van post-partum screening op cardiovasculaire risicofactoren en daaruit volgende behandeling bij vrouwen met een doorgemaakte zwangerschap gecompliceerd door hypertensieve aandoeningen.
  4. Onderzoeken of vrouwen die op de hoogte zijn van hun verhoogde risico op hart- en vaatziekten (na een doorgemaakte zwangerschap gecompliceerd door hypertensieve
    aandoeningen) preventief gedrag vertonen d.m.v. leefstijlaanpassingen.

Relevantie

Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap komen veel voor, met een prevalentie van bijna 10%. Hierdoor is er een grote groep vrouwen die mogelijkerwijs baat heeft bij het verlagen van risicofactoren. Kennis van de pathofysiologie is essentieel bij het counselen van patiënten en bij het ontwikkelen van standaard zorg om het risico op hart- en vaatziekten te verminderen.

Begeleider(s)

Prof.dr. C.J.M. de Groot, hoogleraar verloskunde
Prof.dr. W.J. Paulus, hoogleraar fysiologie

Uitvoerder(s)

Dr. W. Hermes, gynaecoloog i.o. Drs. S.V. Visser, gynaecoloog i.o. Drs. F. van Kesteren, arts-onderzoeker verloskunde en radiologie Drs. A. Bokslag, arts-onderzoeker verloskunde

Partners

Nederlands Consortium Obstetrie en Gynaecologie
ICaR-VU (institute for cardiovascular research), VUmc, Amsterdam, UMCU

Contactpersonen

Prof.dr. C.J.M. de Groot (VU Medisch Centrum)

Periode

Juni 2008 start inclusie. Verwacht wordt dat de laatste inclusies in 2015 gedaan zullen worden.