Client Centered Care – Relationele zorg

Geplaatst op

Verloskundigen houden rekening met verwachtingen, wensen en angsten van de zwangere en met haar medische en sociale risico’s. Op deze manier wordt de zorg rond zwangerschap en geboorte gebaseerd op een luisterende en lerende organisatie. Dit speerpunt is overeenkomstig met het concept client centered care.

Experts en betrokkenen menen dat er verduidelijking, eenduidigheid en verdieping van het concept client centered care nodig is. Onderzoek geeft aan dat verloskundigen (in opleiding) behoefte hebben aan een theoretisch en praktisch kader voor de invulling en uitvoering van client centered care. Het verloskundig beroepsprofiel hanteert rollen en competenties. Er is behoefte aan duidelijkheid welke hierin relevant zijn voor professionalisering van verloskundigen (in opleiding), visievorming en voor inhoudelijk onderwijs, zorg en toetsing. We maken in verschillende deelonderzoeken gebruik van methoden zoals de geavanceerde concept analyse, Q-methodiek, discrete choice experiment en interviews  om het theoretisch en praktisch kader van client centered care te exploreren, beschrijven en vorm en inhoud te geven.

Doel

Het vormen van een client centered care theoretisch en praktisch kader en het ontwikkelen van inhoudelijke kennis en tools voor studerende-, praktiserende verloskundigen en verloskundig opleiders.

Vraagstelling/hypothese

Hoofdvraag:

  • Waar moet de verloskundige aandacht aan besteden / rekening mee houden om client centered care te verlenen?

Sub vragen:

  • Wat is de theoretische basis om client centered care in te kunnen passen in de klinische context?
  • Wat zijn de percepties van (aanstaande) moeders en verloskundigen over client centered care?
  • Wat zijn de ervaringen van (aanstaande) moeders en verloskundigen met client centered care?
  • Welke specifieke pre- en postnatale zorgbehoeften hebben (aanstaande) moeders en hun leefomgeving en welke ondersteuning verwachten zij van de verloskundige?

Welke verloskundige zorgmodellen, rollen en competenties geven invulling aan de uitvoering van en onderwijs over client centered care?

Relevantie

Steeds meer wordt gezegd dat zwangerschap en geboorte rond moeder en (ongeboren) kind georganiseerd moet worden ter vermindering van maternale en/of neonatale morbiditeit en mortaliteit. De opleiding verloskunde ontwikkelt, haar curriculum continu om aan te sluiten bij de veranderende rol van de verloskundige in de praktijk. Daarnaast moet de praktijk versterkt worden met nieuwe wetenschappelijke inzichten in het verloskundig zorggebied. De theoretische onderbouwing van de praktijk krijgt meer nadruk. De onderzoeksresultaten creëren een basis om client centered care in te kunnen passen in de klinische context. Daarmee geeft de opleiding tot verloskundige het niveau van de zorg een belangrijke impuls.

Begeleider(s)

Dr. J.A.C.A. Fontein-Kuipers

Uitvoerder(s)

Dr. J.A.C.A. Fontein-Kuipers, Dr. R de Groot, Drs. AHE van Beeck en Drs. T Verburgt-Doeleman

Contactpersonen

Dr. J.A.C.A. Fontein-Kuipers

Periode

September 2015 – April 2018 (De concept- en theorievormende fase loopt tot juni 2017)


Publicaties

Fontein-Kuipers Y, Boele, A, Stuij C. Midwives’ perceptions of influences on their behaviour of woman-centered care: a qualitative study. Frontiers in Women’s Health. 2016; 1(2), 20-26Log in / Registreer