Continuous Care study, CC trial

Geplaatst op

Het advies van de stuurgroep zwangerschap en geboorte om continue begeleiding aan te bieden tijdens een bevalling is op dit moment onvoldoende geïmplementeerd in de geboortezorg. In de eerste lijn bedraagt dit op dit moment in de regio Limburg circa 20% en in de tweede lijn wordt continue zorg in circa 35% van de gevallen gerealiseerd.

Verloskundigen van de eerste lijn en zorgverleners in de tweede lijn zijn onvoldoende in staat om deze taak op zich te nemen en kraamverzorgenden lijken hiervoor een goede keus. Echter, de (kosten)effectiviteit van inzet van meer kraamzorg tijdens de baring zal eerst moeten worden onderzocht. Wij willen onderzoeken of continue begeleiding durante partu een daling in het aantal epidurale anesthesie laat zien.

Doel

Het effect van continue begeleiding tijdens de baring door een kraamverzorgende evalueren in vergelijking met de huidige manier van zorg waarin continue begeleiding nog niet is gerealiseerd.  De primaire uitkomst is het percentage epidurale anesthesie tijdens de baring. Secundaire uitkomsten zijn insturingen van eerste naar tweede lijn, percentage sectio caesarea, vaginale kunstverlossingen, de kosteneffectiviteit, adverse outcome index, budget impact analyse en patiënt en zorgverlenerstevredenheid.

Vraagstelling/hypothese

Is er een daling in het aantal epidurale te realiseren door middel van continue begeleiding van een barende vrouw?

Relevantie

Op dit moment bevallen jaarlijks 175.000 vrouwen waarvan ongeveer de helft in de eerste lijn. Het percentage insturingen vanwege pijnstilling is de laatste jaren toegenomen. In 2010 bedroeg dit het aantal vrouwen dat ingestuurd wordt tijdens de bevalling vanwege het onvoldoende vorderen 15% en vanwege pijnstilling nog eens 15%. Het gebruik van pijnstilling in de tweede lijn is in 10 jaar verdrievoudigd. Tegelijk is het advies van de stuurgroep zwangerschap en geboorte om een barende continue begeleiding aan te bieden tijdens een bevalling. Toch is dit nog onvoldoende gerealiseerd. Wij hopen met continue begeleiding een daling in het aantal epidurale pijnstilling te laten zien welke de mogelijke extra kosten van vroege partus assistente compenseert.

Begeleider(s)

Dr. H.C.J. Scheepers

Uitvoerder(s)

Drs. S.A.H. Kremers

Partners


  • Academie voor verloskunde

  • Kraamzorg Cicogna

  • Geboortezorg Limburg

  • Verloskundigen 1e lijn

  • Maastricht UMC

  • Zuyderlandziekenhuis


Contactpersonen

Drs. S.A.H. Kremers (Zuyderlandziekenhuis, Sittard-Geleen)

Periode

01-01-2017 tot en met 31-12-2019