De app ‘Gezond werken tijdens de zwangerschap’

Geplaatst op

Ongunstige arbeidsomstandigheden tijdens de zwangerschap zoals lichamelijk zwaar werk, werkstress, nachtdiensten en lange werkdagen kunnen invloed hebben op de kans op vroeggeboorte en een te laag geboortegewicht.

Deze kennis heeft geresulteerd in een NVAB Richtlijn getiteld ‘Zwangerschap, postpartumperiode en werk’. Deze richtlijn heeft geleid tot een duidelijke verbetering in de dienstverlening aan zwangere werknemers, echter de richtlijn is beperkt bekend bij verloskundig zorgverleners, en onder zwangeren bestaat een groot verschil in toegang tot bedrijfsartsen.

In dit onderzoek ontwikkelen we een app over zwangerschap en werk. Zwangeren krijgen via deze app informatie gericht op hun specifieke situatie: wanneer aanpassing van werk en werktijden nodig is, het advies tot overleg met de werkgever of bezoek aan de bedrijfsarts of gynaecoloog/verloskundige. De verloskundige hulpverleners van de deelnemende zwangeren krijgen scholing over het gebruik van de app en infomeren zwangeren over de app bij hun eerste bezoek.

Doel

Doel van dit project is het implementeren van de NVAB Richtlijn ‘Zwangerschap, postpartumperiode en werk’, zodat werknemers tijdens hun zwangerschap minder werk- en persoonsgebonden risico’s lopen. Dit bereiken we enerzijds door vroegtijdig signaleren van deze risico’s, via een mobiele app. Anderzijds versterken we de communicatie en samenwerking tussen professionals in de zorg rondom zwangerschap en werk via gezamenlijke nascholing tussen arbocuratieve zorgverleners en verloskundige zorgverleners van de deelnemende VSV’s.

Vraagstelling/hypothese

 1. Wat is het effect van de implementatie van de app zwangerschap en werk ten aanzien van:
  a. Afname van psychopathologie van moeder (op basis van de EPDS-vragenlijst) 6 weken postpartum
  b. Afname van gecompliceerde zwangerschappen en bevallingen
  c. Afname van zorggebruik van moeder en kind
 2. Zijn de zwangeren tevreden over de app?
 3. Heeft de app bijgedragen aan betere afstemming tussen de verloskundige en de bedrijfsarts of werkgever?
 4. Zijn de stakeholders: verloskundigen, gynaecologen, bedrijfsartsen tevreden over de gezamenlijke nascholing ten aanzien van zwangerschap en werk?
 5. Is er een verband tussen het gebruik van de app en afwijkingen en complicaties van de zwangerschap (zoals vroeggeboortes, laag geboorte gewicht, hoge bloeddruk en pre eclampsie) en opnames op de NICU’s?

Relevantie

Wij verwachten met deze app via de verloskundige hulpverleners alle zwangeren te bereiken, iets wat nu niet gebeurd. We kunnen zo meer zwangeren signaleren die risico lopen, en hen vervolgens ondersteunen bij het realiseren van de juiste werkaanpassing en bedrijfsgeneeskundige zorg. Uiteindelijk zou dit kunnen leiden tot verbetering van de gezondheid van moeder en kind en mogelijk tot minder (langdurig)verzuim.

Begeleider(s)

Dr. M. Kok MD PhD

Uitvoerder(s)

Drs. M.D.M. van Beukering, Dr. M.N.M. van Poppel, Dr. F.G. Schaafsma, Prof.dr. M.H.W. Frings-Dresen, Drs. J.T. Gitsels, Prof.dr. J.A.M. van der Post, Drs. G.A.M. Vermeulen, Prof.dr. C. de Groot.

Partners

Netwerk geboortezorg Noordwest Nederland

Contactpersonen

Drs. M.D.M. van Beukering (Academisch Medisch Centrum Amsterdam)
Drs. A.V. Velu-Bijvoet (Academisch Medisch Centrum Amsterdam)

Periode

Start: december 2014

 • 1e fase: ontwikkeling app en nascholing: 18 maanden
 • 2e fase: Proces en effect evaluatie van gebruik van de applicatie in vier VSV’s in combinatie met multidisciplinaire nascholingsbijeenkomsten: 18 maanden.

Einddatum: december 2017Log in / Registreer