De haalbaarheid, betrouwbaarheid en prognostische validiteit van een nieuw prenatale risico score kaart: de Rotterdam Reproductive Risk Reduction (R4U).

Geplaatst op

De perinatale sterfte in Nederland is hoog in vergelijking met de andere Europese landen(9‰). In Rotterdam is de perinatale sterfte hoger dan het landelijk gemiddelde: 11,4‰, in bijzonder in achterstandswijken (12,3‰) en bij sommige groepen 12,5 ‰ (Poeran et al., 2011).

In opdracht van de gemeente Rotterdam hebben de GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC samen met de Hogeschool Rotterdam/Verloskunde Academie Rotterdam, de zorgverleners in de stad en anderen een stadsbreed zorginnovatieplan opgezet: Programma ”Klaar voor een Kind”. Een sleutelonderdeel van dit programma is: de ontwikkeling van risicozwangerschappen (hoge kans op aangeboren afwijkingen, prematuriteit en SGA) vroeg in de zwangerschap op te sporen. Hiertoe is de R4U ontwikkeld. In de afgelopen periode (2010-2012) is de R4U getest in 6 verloskundige praktijken en 2 ziekenhuizen. De R4U is ondertussen in gebruik bij andere projecten zoals HP4all en Shared Care.

Doel

Het doel van deze studie is ten eerste, het ontwikkelen van een screeningsinstrument, de R4U, dat geschikt is voor de routine eerste prenatale controle door verloskundigen en gynaecologen waarbij zowel medische als niet medische risicofactoren worden gedetecteerd. De keuze van deze risicofactoren is gebaseerd op grootschalige Nederlandse cohortstudies (GenR en ABCD). Het tweede doel is het onderzoeken van de haalbaarheid, betrouwbaarheid en prognostische validiteit van de R4U in routine gebruik.

Vraagstelling/hypothese

Vraagstelling
Is de R4U hanteerbaar (feasible), betrouwbaar (reliable) en prognostisch valide?

Hypothese
De Rotterdamse hypothese stelt dat niet één maar een cumulatie aan risicofactoren hogere kans geeft op congenitale afwijkingen, lage Apgarscore (AS <7 na 5 minuten), prematuriteit en dysmaturiteit (samen de BIG 4 complicaties) met als gevolg hogere kans op perinatale sterfte.

Relevantie

De hoge perinatale mortaliteit in de achterstandswijken hangt nauw samen met risicostapeling (cumulatie) zowel van medisch en niet medische risicofactoren. Een groot deel van deze risico’s is beïnvloedbaar. Vroegtijdig opsporen in de verloskundige keten maakt het mogelijk via preventieve maatregelen de perinatale sterfte te verminderen. Met de R4U kunnen de risicofactoren worden vastgesteld en voorzien van zorgpaden.

Begeleider(s)

Prof.dr. G.J. Bonsel
Prof.dr. E.A.P. Steegers
Dr. E. Birnie
H.W. Torij Msc.

Uitvoerder(s)

Drs. A.G. Posthumus, dr. A.N. Rosman, Afdeling Verloskunde & Vrouwenziekten Erasmus MC Rotterdam M.J. van Veen MSc, Hogeschool Rotterdam, Verloskunde Academie Rotterdam

Partners

Erasmus MC
GGD Rotterdam Rijnmond
Hogeschool Rotterdam/Verloskunde Academie Rotterdam

Contactpersonen

Prof.dr. G.J. Bonsel (Erasmus MC)

Periode

Begindatum: juli 2009
Einddatum: juni 2014