De (niet-)geïnformeerde beslissing van specifieke groepen zwangere vrouwen rondom deelname aan prenatale Downscreening en het structureel echoscopisch onderzoek (SEO)

Geplaatst op

In 2011 is er door het RIVM een monitor ingesteld om meer inzicht te krijgen in de geïnformeerde besluitvorming rond prenatale screening (van Agt e.a. 2012).

Een opvallende uitkomst was dat er vooral bij aanstaande moeders van Turkse en Marokkaanse afkomst vaker sprake was van een niet-geïnformeerde keuze voor zowel de prenatale screening op Down als voor het SEO. Dit was ook het geval bij lager opgeleide vrouwen en vrouwen zonder baan (lage SES) en bij vrouwen van 24 jaar of jonger. Om meer inzicht te krijgen in de overwegingen van zwangere vrouwen uit de genoemde groepen om wel of niet aan prenatale screening mee te doen, is een kwalitatief onderzoek opgezet. Door middel van focusgroepen en individuele interviews wordt getracht meer inzicht te krijgen in het besluitvormingsproces rondom deelname aan de combinatietest (screening op syndroom van Down) en het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO of twintigwekenecho).

Doel

Het doel van het onderzoek is om door middel van een kwalitatieve studie op basis van focusgroep-gesprekken en individuele interviews na te gaan wat ten grondslag ligt aan de in de monitor gevonden niet-geïnformeerde beslissing van Turkse en Marokkaanse aanstaande moeders en aan die van zwangere vrouwen met een lage SES en zwangere vrouwen van 24 jaar of jonger.

Vraagstelling/hypothese

Voor dit onderzoek zijn de volgende vraagstellingen geformuleerd:

  1. Op basis van welke kennis en op grond van welke afwegingen maken zwangere vrouwen van Turkse en Marokkaanse afkomst hun keuze om al dan niet deel te nemen aan de screening op downsyndroom of het structureel echoscopisch onderzoek ?
  2. Op basis van welke kennis en op grond van welke afwegingen maken zwangere vrouwen met een laag sociaal economische status hun keuze om al dan niet deel te nemen aan de screening op downsyndroom of het structureel echoscopisch onderzoek?
  3. Op basis van welke kennis en op grond van welke afwegingen maken zwangere vrouwen van 24 jaar of jonger hun keuze om al dan niet deel te nemen aan de screening op downsyndroom of het structureel echoscopisch onderzoek?
  4. Is er sprake van onvoldoende kennis of spelen andere factoren een rol?
  5. Welke belemmeringen worden ervaren door deze vier groepen vrouwen bij het nemen van een geïnformeerde beslissing?

Relevantie

Verbetering van de voorlichting aan specifieke groepen zwangeren over de prenatale screening.

Conclusies

Dit onderzoek is afgerond in 2014. Het rapport is hier te vinden: https://www.nivel.nl/node/2430?database=ChoicePublicat&priref=1002405

 

Begeleider(s)

Prof.dr. W.L.J.M. Devillé
Dr. A.M. Plass
Dr. T.A. Wiegers

Uitvoerder(s)

M. (Merle) van Reep MSc Ö. (Özlem) Manav MSc M. (Marjolijn) van Leeuwe MSc M. (Marlies) de Jager MSc

Partners

Pharos (Kennis- en adviescentrum)

Contactpersonen

Prof.dr. J.J.D.J.M. Rademakers (NIVEL)

Periode

augustus 2013 – afgerond in 2014Log in / Registreer