Deliver: Data EersteLIjns VERloskunde

Geplaatst op

Hoe (goed) doen we het nu eigenlijk in de eerstelijns verloskunde? Om dat te onderzoeken, heeft de AVAG (Academie Verloskunde Amsterdam en Groningen), samen met het NIVEL en het EMGO-instituut een landelijk onderzoek gedaan naar de kwaliteit, organisatie en toegankelijkheid van de verloskundige zorg in Nederland: Deliver. Deliver is ook de start van een wetenschappelijke database. Te gebruiken bij bijvoorbeeld de onderbouwing van richtlijnen, maar ook in de dagelijkse verloskundige praktijk en voor de ontwikkeling van het kennisdomein Midwifery Science. De studie is in 2008 gestart en de dataverzameling in twintig eerstelijns praktijken is gedaan van 2009-2011. De eerste resultaten werden gepresenteerd in 2011, het jaar waarin de Verloskunde Academie haar 150-jarig bestaan vierde. Nu wordt gewerkt aan publicatie van wetenschappelijke artikelen, voor een groot deel voortkomend uit de tien promotietrajecten die aan de Deliver-studie verbonden zijn. Met Deliver is de verloskundige zorg, representatief voor heel Nederland, in veel van haar facetten in kaart gebracht, in nauwe samenwerking met de verloskundige in het veld en met de cliënt.

Doel

Het doel van de studie is het inventariseren en beschrijven van de huidige situatie op het gebied van de eerstelijns verloskundige zorgverlening en de verloskundige zorgvraag van cliënten in Nederland. Deliver draagt bij aan de ontwikkeling van het nieuwe onderzoeksdomein Midwifery Science, door de vele promotietrajecten die aan de studie verbonden zijn.

Vraagstelling/hypothese

De hoofdvragen zijn:

  1. Hoe is de kwaliteit van zorg geboden door verloskundigen?
  2. Hoe is de organisatie van de eerstelijns verloskundige zorg?
  3. Hoe is de toegankelijkheid van verloskundige zorg?

Relevantie

Deliver-resultaten zijn te gebruiken bij de onderbouwing van richtlijnen en zijn relevant voor de dagelijkse verloskundige praktijk. Door zowel de verloskundige als de cliënt aan het woord te laten, is cliëntgerichte zorg beter te realiseren. Deliver geeft verloskundigen en onderzoekers van andere disciplines de gelegenheid om zich door middel van een promotietraject academisch te scholen om zo de ontwikkeling van een eigen verloskundige wetenschap te bevorderen.

Begeleider(s)

T. Klomp MSc RM

Uitvoerder(s)

Dr. M. Pereboom Myrte Westerneng

Partners

Prof.dr. F. Schellevis, NIVEL/EMGO
M. van der Meijde, MBA, VUmc
Prof.dr. J. Brug, EMGO/VUmc

Contactpersonen

G.M.T. Klomp MSc RM

Periode

Begindatum: januari 2008
Einddatum: december 2015


Publicaties

  • Manniën J, Klomp T, Wiegers T, Pereboom M, Brug J, de Jonge A et al. Evaluation of primary care midwifery in the netherlands: Design and rationale of a dynamic cohort study (DELIVER). BMC Health Serv Res 2012; 12:69.
  • Klomp T, Spelten E, van der Meijde M. Deliver, Een studie naar de eerstelijns verloskundige zorg in Nederland. Tijdschrift voor Verloskundigen, juli/augustus 2008-11-10.
  • Manniën J, Klomp T, Wiegers T, Pereboom M, Brug J, de Jonge A, van der Meijde M, Hutton E, Schellevis F, Spelten E.
  • ‘Dit onderzoek gaat over ons’. K. Zeeman. Tijdschrift voor Verloskundigen, juli/augustus 2009, 17-19.

Zie verder de website: www.deliver-studie.nlLog in / Registreer