Epidemiologie van neonatale herpes in Nederland

Geplaatst op

Nederland is een van de weinige Europese landen waar periodiek de incidentie van neonatale herpes infecties wordt gemonitord op basis van surveys.

Neonatale herpes is een ernstige aandoening die vooral optreedt wanneer de zwangere vrouw in de laatste zes weken voor de bevalling een primaire genitale HSV-infectie oploopt. Deze infecties kunnen door zowel type HSV-1 als HSV-2 worden veroorzaakt. Bij een vermoedelijke primaire HSV-infectie in de laatste zes weken voor de bevalling wordt een keizersnede aanbevolen. Voor de huidige survey (2012-2015) zijn alle afdelingen kindergeneeskunde en gynaecologie van de Nederlandse ziekenhuizen uitgenodigd om een vragenlijst te beantwoorden m.b.t. aantal neonatale HSV cases, aantal zwangeren met herpes en beleid t.a.v. neonatale herpes preventie. Daarnaast zijn gegevens uit Perined geanalyseerd en longitudinale trends vanaf 1999 in kaart gebracht.

Doel

Inzicht verkrijgen in:

  •  Incidentie van neonatale herpes in Nederland en trends over de tijd.
  • Naleving van protocollen ter preventie van neonatale herpes
  • Incidentie van en risicofactoren voor herpes genitalis tijdens de zwangerschap

Vraagstelling/hypothese

Hoe ontwikkelt de epidemiologie van neonatale herpes zich in Nederland?

Relevantie

Meer inzicht in de ontwikkelingen van de incidentie van maternale en neonatale HSV infecties en in naleving van protocollen ter voorkoming van moeder-kind transmissie kunnen bijdragen aan de preventie van neonatale herpes in Nederland.

Begeleider(s)

Dr.Ir. Eline Op de Coul

Uitvoerder(s)

Louise van Oeffelen, PhD1*, Manisha Biekram, MSc1*, Jashvant Poeran, MD, PhD2, Chantal Hukkelhoven, PhD3, Sander Galjaard, MD4, Wim van der Meijden, MD5, Eline Op de Coul, PhD1. 1. Centre for Infectious Disease Control, National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven, the Netherlands, 2. Dept. of Population Health Science & Policy, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, NY, United States, 3. Perined, Utrecht, the Netherlands, 4. Department of Obstetrics and Gynaecology, division of Obstetrics and Prenatal Medicine, Erasmus MC, Rotterdam, the Netherlands, 5.Barnsley Hospital NHS Foundation Trust, Barnsley, United Kingdom

Partners


  • Perined, Utrecht

  • Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam

  • Dept. of Population Health Science & Policy, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, United States

  • Barnsley Hospital NHS Foundation Trust, Barnsley, United Kingdom

  • Afdelingen Kindergeneeskunde; Afdelingen Gynaecologie, Nederlandse ziekenhuizen


Contactpersonen

Dr.ir. E.L.M. op de Coul

Periode

Februari 2016 – Mei 2017


Publicaties

Louise van Oeffelen1, Manisha Biekram1, Jashvant Poeran2, Chantal Hukkelhoven3, Sander Galjaard4, Wim van der Meijden5, Eline Op de Coul1. Update on neonatal herpes simplex epidemiology in the Netherlands: a health problem of increasing concern? (submitted for publication)

1.Centre for Infectious Disease Control, National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven, the Netherlands, 2. Dept. of Population Health Science & Policy, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, NY, United States, 3. Perined, Utrecht, the Netherlands, 4. Department of Obstetrics and Gynaecology, division of Obstetrics and Prenatal Medicine, Erasmus MC, Rotterdam, the Netherlands, 5.Barnsley Hospital NHS Foundation Trust, Barnsley, United KingdomLog in / Registreer