Evaluatie Pilot ‘Babybalance’

Geplaatst op

BABYBALANCE is een innovatief eHealth platform dat ouders en zorgverleners tegen geringe kosten met professionele voorlichting- en instructiefilms ondersteuning biedt tijdens de zwangerschap, kraamperiode en daarna.

In Amsterdam wordt bij twee kraamzorgaanbieders een pilot uitgevoerd waarbij Babybalance onderdeel wordt van de reguliere kraamzorg. Dit houdt in dat verzekerden bij Achmea de keus krijgen om 4,5 fysieke kraamzorguren te vervangen door eHealth kraamzorg, die zes maanden lang, 24 uur per dag kosteloos bereikbaar is. De pilot wordt door het NIVEL geëvalueerd op de punten:

  1. het bereik van en het oordeel over de website www.Babybalance.nl;
  2. het aanbod en de waardering van de geboden informatie;
  3. de mogelijke effecten van deze eHealth kraamzorg. Hiervoor wordt een vragenlijstje geplaatst op de website, wordt een online vragenlijst uitgezet onder potentiële gebruikers van het Achmea aanbod en worden betrokkenen in kraamzorg, verloskunde, opleiding en beleid geïnterviewd.

Doel

Deze pilotevaluatie wil antwoord geven op vragen over:

  • het bereik van de website
  • de waardering van de website en de voorlichtingsfilmpjes door bezoekers
  • de bekendheid van en ervaring met de website onder potentiële gebruikers (kraamvrouwen en hun partners/naasten), zorgverleners, opleiders, zorgverzekeraars en beleidsmakers
  • hun mening over de kwaliteit en toegankelijkheid van de website en de filmpjes.

Vraagstelling/hypothese

Wat zijn ervaringen van gebruikers en professionals met en hun waardering van de website www.babybalance.nl en de daar te vinden voorlichting- en instructiefilmpjes en is er mogelijk effect te verwachten op de gezondheid en het zorggebruik tijdens en na de kraamperiode?

Relevantie

De films van Babybalance kunnen een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de kraamzorg, onder andere omdat ze een ondersteuning zijn bij en aanvulling op de fysiek geleverde kraamzorg.
Gebruik maken van Babybalance kan er toe bijdragen dat met name vrouwen/gezinnen die weinig uren fysieke kraamzorg afnemen toch goede voorlichting en instructie ontvangen.

Conclusies

Het project is afgesloten en de PDF van het rapport is op te vragen via: https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Rapport-Babybalance.pdf.

Begeleider(s)

Dr. T.A. (Trees) Wiegers

Uitvoerder(s)

J.A. (Jeanine) Driesenaar MSc

Partners

ZonMw (projectnummer 209060001)
Babybalance
Achmea

Contactpersonen

Dr. T.A. Wiegers (NIVEL)

Periode

Begindatum: oktober 2014
Einddatum: april 2015Log in / Registreer