Gewoon Gezond Zwanger: Maternale distress

Geplaatst op

Maternale distress heeft verstrekkende gevolgen voor de gezondheid van moeder en (ongeboren) kinderen. Binnen de huidige eerstelijns verloskundige zorg bestaat nauwelijks evidence-based routine beleid ten aanzien van maternale distress. Veel winst is mogelijk te behalen middels gezondheidsbevordering rondom maternale distress.

De verloskundige lijkt de aangewezen zorgverlener om een effectieve interventie in te zetten. Het door Bartholomew e.a. ontwikkelde Intervention Mapping protocol is een systematische stapsgewijze methode voor de ontwikkeling van een interventie. Met een needs assessment, review en kwalitatieve en  kwantitatieve studies zijn maternale distress in kaart gebracht, de rol van de verloskundige nader belicht en de ontwikkeling van maternale distress bij zwangeren beschreven. Met de onderzoek data worden gedragsveranderingsdoelen onder zwangeren en verloskundigen aangescherpt en de prenatale interventie verder vorm gegeven. Het onderzoek consortium (o.a. verloskundigen, psychologen) reflecteert regelmatig op de onderzoeksvoortgang. Tenslotte test een quasi-experimentele effect studie test de interventie.

Doel

Ontwikkelen van een effectieve prenatale interventie voor de reductie van maternale distress.

Vraagstelling/hypothese

 1. Hoe definiëren we maternale distress en wat is de essentie?
 2. Wat is de gezondheidsproblematiek rondom maternale distress en de effecten op kwaliteit van leven en welke educatieve en ecologische factoren spelen een rol bij de ontwikkeling van maternale distress?
 3. In hoeverre verminderen preventieve en therapeutische interventies de incidentie en mate van maternale distress tijdens de zwangerschap tot een jaar postpartum?
 4. Wat is de intentie van eerstelijns verloskundigen in Nederland ten aanzien van het verlenen van zorg rondom maternale distress en welke factoren beïnvloeden hun intentie?
 5. Wat is de incidentie en de mate van maternale distress onder een Nederlandse populatie gezonde zwangeren en welke factoren hangen samen met de ontwikkeling van maternale distress onder deze zwangere vrouwen?
 6. Welke ingrediënten zijn nodig voor een effectieve interventie en hoe ziet deze interventie er uit?
 7. Is de (ontwikkelde) interventie effectief om de incidentie en mate van maternale distress onder gezonde zwangeren te reduceren?

Relevantie

Het voorkómen of reduceren van maternale distress tijdens de zwangerschap is van belang op korte en lange termijn voor zwangere vrouwen voor hun eigen emotioneel welzijn, het voorkómen van obstetrische gevolgen zoals laag geboortegewicht en prematuriteit, maar ook voor de emotionele, cognitieve en gedragsontwikkeling van hun kinderen. Relevante informatie voor vrouwen maar ook een effectief zorgpad en beleid voor verloskundigen binnen de zorgketen, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring is van belang voor gezondheidsbevordering van moeder en kind.

Begeleider(s)

M. Nieuwenhuijze RM, PhD
Dr. EMGT. Ausems
R. de Vries PhD

Uitvoerder(s)

Drs. Y. Fontein

Partners

Kenniscentrum AVM, Hogeschool Zuyd, Universiteit Maastricht

Contactpersonen

Drs. Y. Fontein-Kuipers

Periode

april 2011 – april 2015


Publicaties

 • Fontein-Kuipers Y, Budé L, Ausems M, de Vries R, Nieuwenhuijze M. Dutch midwives’ behavioural intentions of antenatal management of maternal distress and factors influencing these intentions: an exploratory survey.
  Midwifery 2013 doi:10.1016/j.midw.2013.06.010
 • Fontein-Kuipers Y, Nieuwenhuijze M, Ausems M, Budé L, de Vries R. Antenatal interventions to reduce maternal distress: a systematic review and meta-analysis of Randomised Trials BJOG in press


Log in / Registreer