Gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg: van intentie naar uitvoering

Geplaatst op

Volgens eerder onderzoek hebben cliënten en zorgverleners in de geboortezorg behoefte aan meer handvatten en competenties om gezamenlijke besluitvorming (GB) in de dagelijkse praktijk toe te passen. Dit onderzoeksproject richt zich op de ontwikkeling en procesevaluatie van een GB interventie die rekening houdt met het cliëntsysteem (zoals partner en kinderen) en het zorgverlenerssysteem (disciplines in integrale geboortezorg).

Een behoefteanalyse naar de eisen waaraan de interventie moet voldoen leidt tot een eerste prototype van de interventie. Dan verbeteren alle betrokkenen samen het prototype in meerdere rondes. Daarna hanteren cliënten en zorgverleners in Limburg en Zuidoost Brabant de interventie in de dagelijkse zorg. Een procesevaluatie geeft inzicht in de ervaringen van de cliënten en zorgverleners. Dit ondersteunt de verdere ontwikkeling voor toepassing in meer regio’s in Nederland.

Doel

Het doel is om met en voor cliënten en zorgverleners in de geboortezorg een interventie te ontwikkelen en beschikbaar te maken om GB te realiseren.

Vraagstelling/hypothese

  1. Aan welke voorwaarden en behoeften van cliënten en zorgverleners moet de GB interventie voldoen?
  2. Hoe kan de GB interventie worden vormgegeven?
  3. Hoe bruikbaar en haalbaar is de GB interventie in de dagelijkse dynamiek van de geboortezorg?
  4. Hoe kan de GB interventie worden doorontwikkeld en landelijk draagvlak ontstaan onder cliënten, zorgverleners, docenten en beleidsmakers?

Relevantie

GB is van vitaal belang voor het welbevinden van vrouwen en laat gunstige lichamelijke effecten zien, waaronder beter lichamelijk herstel en minder psychische klachten na de geboorte. In dit project werken onderzoekers samen met cliënten en zorgverleners in de geboortezorg. Dit bevordert de implementatie van een GB interventie voor het cliënt- en interprofessionele systeem in de praktijk. Dit project sluit aan bij de aanbevelingen van de Zorgstandaard Integrale zorg en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg om GB toe te passen om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Begeleider(s)

Marianne Nieuwenhuijze RM MPH PhD, lector Midwifery Science, Zuyd Hogeschool

Uitvoerder(s)

Irene Korstjens PhD, Marijke Hendrix PhD en Joyce Molenaar BSc

Partners

Geboortebeweging, Zelfbewust Zwanger, Verloskundigenpraktijk Grevenbicht e.o. namens kring verloskundigen Westelijke Mijnstreek, verloskundige praktijken van de Zorggroep Verloskunde Zuidoost Brabant, Geboortezorg Limburg, Zuyd Hogeschool, Zuyderland Medisch Centrum, Maastricht Universitair Medisch Centrum, Maastricht University

Dit project werkt nauw samen met onderzoek naar de ethiek van GB in de geboortezorg zodat ook de ethische aspecten worden geïntegreerd in de interventie.

Contactpersonen

Dr. M.J.C. Hendrix (Academie Verloskunde Maastricht)

Periode

Begindatum: juli 2016
Einddatum: juli 2018Log in / Registreer