Healthy Pregnancy 4 All (HP4All): Monitoring en evaluatie van het progamma

Geplaatst op

Nederland heeft een ongunstige positie in Europa op het gebied van perinatale gezondheid. Perinatale sterfte berust voor 85% op aangeboren afwijkingen, vroeggeboorte, ondergewicht en lage Apgar (de BIG4).

Het terugdringen hangt af van preventie van deze voorliggende perinatale ziekten. Onderkend werd dat een gezonde start ook voor het latere leven van betekenis is (oa hartvaatziekten, obesitas, psychische aandoeningen). Er zijn grote verschillen in zwangerschapsuitkomsten tussen verschillende groepen. Allochtone vrouwen, vrouwen met een lage sociaaleconomische positie en vrouwen die wonen in achterstandswijken hebben een verhoogde kans op een slechte uitkomst. Het project Healthy Pregnancy 4 All heeft als doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van perinatale uitkomsten via projecten in de verloskundige keten die bijdragen aan een betere gezondheid van zwangere vrouwen en hun kinderen, maar ook door de kwaliteit van de (keten)zorg te optimaliseren.

Doel

Het doel van het onderzoek is de monitoring en evaluatie van het landelijke programma Healthy Pregnancy 4 All, van zowel proces- als uitkomstmaten. In veertien gemeenten worden experimenten ingezet op het gebied van:

  • programmatische preconceptiezorg;
  • vernieuwde risicoselectie in de zwangerschap
  • het bereiken van hoogrisicogroepen.

In deze gemeenten wordt aangesloten bij het lokale gezondheidsbeleid van gemeenten (lokale nota’s gezondheidbeleid), bestaande lokale initiatieven op het gebied van aanpak van de perinatale problematiek en de afspraken binnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s).

Vraagstelling/hypothese

  1. In welke gemeenten is de perinatale gezondheid (sterfte en morbiditeit), onderscheiden naar deelgemeenten/buurten, hoger dan gemiddeld?
  2. Hoe verlopen de zorgexperimenten in de veertien gemeenten en wat zijn de succes- en faalfactoren bij de implementatie van deze zorgexperimenten?
  3. Hoe veranderen de perinatale gezondheidscijfers over de tijd en in de gemeenten na de implementatie van de zorgexperimenten?

Relevantie

Nederland kent hoge perinatale sterftecijfers met grote verschillen naar etniciteit, sociaaleconomische status, inwoner zijn van een grote stad/prachtwijk. Preconceptiezorg stelt in staat tot opsporing en aanpak van risicofactoren nog vóór de conceptie. Via de R4U kunnen de risicofactoren die een verhoogde kans geven op de BIG 4 vroegtijdig in de zwangerschap gesignaleerd worden. Door deze risicofactoren te verminderen zal dit effect hebben op hun gevolgen en dus uiteindelijk ook op de perinatale sterfte. Via monitoring en evaluatie worden de slaag- en faalfactoren voor de invoering van deze zorgexperimenten geïdentificeerd. In de analyse worden praktische-, bestuurlijke- en zorgfactoren in acht worden genomen. De ontwikkelde kennis zal worden ontsloten naar andere gemeenten in Nederland.

Partners

Samenwerking met de PRN en in veertien gemeenten met:
gemeentebestuur, GGD, huisartsen, verloskundigen, gynaecologen, Centra voor Jeugd en Gezin/Jeugd Gezondheidszorg, sociaalmaatschappelijke organisaties, onderzoeksconsortia in het kader van het ZonMw-programma Zwangerschap en Geboorte & universitair medische centra, laboratoria, zorgcampus

Contactpersonen

Drs. A.J.M. Waelput (Erasmus MC, Rotterdam)

Periode

april 2011 – december 2014


Publicaties

Denktas S, Poeran J, van Voorst SF, Vos AA, de Jong-Potjer LC, Waelput AJM, Birnie E, Bonsel GJ, Steegers EAP.
Design and outline of the Healthy Pregnancy 4 All Study. BMC Pregnancy and Childbirth 2014, 14.