Implementatie van de uitwendige versie bij stuitliggingen à terme

Geplaatst op

Stuitligging à terme wordt geassocieerd met verhoogde risico’s op perinatale morbiditeit en mortaliteit voor moeder en kind, vooral tijdens de baring. Een belangrijke obstetrische interventie om het aantal stuitliggingen à terme te reduceren is het toepassen van de uitwendige versie. De uitwendige versie is een bewezen veilige interventie en wordt derhalve door de beroepsorganisaties KNOV en NVOG aanbevolen als eerste behandeloptie bij stuitligging bij alle vrouwen zonder contra indicatie voor de uitwendige versie. Het aantal stuitliggingen à terme blijft echter, ondanks deze aanbevelingen, al jaren constant. Dit wekt de indruk dat de implementatie van de richtlijnen van de KNOV en NVOG niet optimaal is.

Doel

  1. Verbeteren van de implementatie van de uitwendige versie in Nederland
  2. In kaart brengen van effecten van implementatiestrategiën op het aantal vrouwen met een foetus in stuitligging dat een uitwendige versie aangeboden krijgt en het aantal vrouwen dat daadwerkelijk een versiepoging ondergaat.
  3. In kaart brengen van de kosten van implementatiestrategieën die de implementatie van de uitwendige versie bevorderen

Vraagstelling/hypothese

Implementatiestrategieën specifiek gericht op de cliënt en de zorgverlener zijn effectief om meer vrouwen met een foetus in stuitligging een uitwendige versiepoging te laten ondergaan. Indien meer vrouwen een uitwendige versiepoging ondergaan, dan zullen de
kosten die gepaard gaan met de invoer van nieuwe implementatiestrategieën wegvallen tegen de besparing die gerealiseerd wordt als meer vrouwen gaan bevallen van een foetus in hoofdligging.

Relevantie

Uitwendige versie is een bewezen veilige obstetrische interventie om het aantal stuitliggingen à terme te verminderen. In Nederland liggen jaarlijks 6000 foetus in een stuitligging à terme. Met een gemiddeld succespercentage van de uitwendige versie rond de 50%, kan het aantal stuitliggingen à terme teruggebracht worden tot ongeveer 3.000 per jaar. Dit betekent dat ongeveer 3.000 moeders en kinderen minder worden blootgesteld aan verhoogde perinatale risico’s die gepaard gaan met een geboorte in stuitligging.

Begeleider(s)

Prof.dr. B.W. Mol
Dr. M. Kok MD PhD

Uitvoerder(s)

Prof.dr. J.A.M. van der Post (AMC) Dr. M.A. Fleuren (TNO) Dr. M.E. Rijnders (TNO) Dr. B.C. Opmeer, epidemioloog (AMC) A. Beuckens MSc , beleidsmedewerker (KNOV) Dr. F. Vlemmix, Aios gynaecologie (AMC) Dr. A.N. Rosman, verloskundige (AMC)

Partners

De implementatiestudie van de uitwendige versie is een samenwerkingsverband tussen het AMC en NVOG, KNOV en TNO.
www.studies-obsgyn.nl\ecvimplementation

Contactpersonen

Dr. A.N. Rosman
Dr. F. Vlemmix

Periode

juni 2009 – maart 2013
Promoties op 4 september 2014