Implementing a risk prediction tool in obstetric care; EXPECT 2

Geplaatst op

Risicoselectie bij zwangere vrouwen is een belangrijk aspect van het Nederlandse obstetrische zorgsysteem. Het huidige systeem van risicoselectie is echter aan verbetering toe. Het is onvoldoende gebaseerd op het individuele risico van de zwangere. Het beschrijft ook niet wat de inhoud van de eerste- of tweedelijnszorg zou moeten zijn. Tenslotte draagt het weinig bij aan de vroege opsporing of zelfs preventie van zwangerschapscomplicaties.

Tijdens de eerste fase van het EXPECT onderzoek (2013-2015) zijn gepbuliceerde predictiemodellen extern gevalideerd voor de Nederlandse situatie. Dit heeft klinisch bruikbare modellen opgeleverd die tijdens het eerste trimester het risico op een zwangerschapsvergiftiging of zwangerschapssuikerziekte kunnen voorspellen. Tevens zijn er in deze periode door het Limburgs verloskundig consortium richtlijnen vernieuwd. In deze vernieuwde richtlijnen wordt er onderscheid gemaakt in laag en hoog risico zorgpaden met betrekkint tot diverse zwangerschapscomplicaties (waaronder zwangerschapsvergiftiging en zwangerschapssuikerziekte).

Tijdens de tweede fase van het EXPECT onderzoek (2017-2018) evalueren we het effect van deze nieuwe vorm van risicoselectie en risicoafhankelijke zorgpaden op zorguitkomsten.

Doel

Een doel van het project is om na te gaan in hoeverre zorgverleners aangedragen adviezen vanuit de risicoselectie bespreken met de zwangere vrouw. Tevens zal er ook worden geanalyseerd wat de compliantie is van de zwangere vrouw ten opzichte van de aangedragen adviezen (vb. preventief gebruik van lage dosis aspirine).

Een tweede doel is te achterhalen of het gebruik van zulke predictiemodellen leidt tot betere uitkomsten bij moeder en kind. Verloskundigen en gynaecologen kunnen immers eerder inspelen op individuele risico’s. Een derde doel is van het onderzoek is te kijken naar de verhouding tussen kosten en effectiviteit van het wel of niet gebruiken van predictiemodellen in de zorg voor zwangeren.

Vraagstelling/hypothese

  1. Worden adviezen die volgen uit een individuele risicoberekening adequaat besproken met zwangere vrouwen?
  2. In hoeverre worden aangedragen preventieve adviezen, gebaseerd op een individueel risicoprofiel, opgevolgd door zwangere vrouwen?
  3. Leidt het gebruik van predictieregels, gecombineerd met op maat gesneden zorg, tot verbeterde gezondheidsuitkomsten voor moeder en kind?
  4. Is het inzetten van predictieregels, gecombineerd met preventie maatregelen, kosten-effectief?

Relevantie

Gebruik van predictieregels kan tot betere uitkomsten voor moeder en kind leiden als dit gepaard gaat met veranderd gedrag van zorgverleners en zwangeren.
Beter op maat gesneden zorg kan de levenskwaliteit en tevredenheid met verloskundige zorg positief beïnvloeden. Minder morbiditeit kan bovendien leiden tot lagere kosten. In de impact studie zullen deze uitkomsten worden bekeken en berekeningen zullen worden gemaakt van de kosten per eenheid verbetering in maternale/kind uitkomst of kwaliteit van leven.

Partners

Limburgs verloskundig consortium (LOQS)

Contactpersonen

Drs. P. van Montfort (Maastricht University)

Periode

01-08-2017 t/m 31-08-2019Log in / Registreer