Integrale zwangerschapszorg in een groep met CenteringPregnancy

Geplaatst op

CenteringPregnancy (CP) is een zorgmodel waarbij de medische prenatale controles geïntegreerd met zelf management, ontwikkeling van kennis en ondersteuning worden aangeboden in semi-gestructureerde groepsbijeenkomsten. Hierdoor is er veel meer tijd en aandacht voor gezondheid bevorderende adviezen, het stimuleren van de zelf-effectiviteit van vrouwen en verhogen van hun kennisniveau omtrent zwangerschap en geboorte dan in het individuele zorgaanbod. Er komt daardoor meer ruimte voor ‘zorg-op-maat’. Uit een pilotstudie blijkt dat CP veelbelovend en haalbaar is in de Nederlandse verloskundige praktijk. Dit is een belangrijk gegeven, gezien de essentiële verschillen in het verloskundig systeem tussen Nederland en de landen waar tot nu toe CP is. In dit project wordt gekeken wat er nodig is om CP in Amsterdam aan zowel laag risico (1ste lijn) als medium en hoog risico (2de/3de lijn) zwangeren aan te kunnen bieden en hoe daarbinnen een domein overstijgende aanpak gerealiseerd kan worden.

Doel

Dit project heeft de volgende doelstellingen 1) meer zwangere vrouwen in Amsterdam CP aan te bieden 2) CP in Amsterdam aan zowel laag risico (1ste lijn) als medium en hoog risico (2de/3de lijn) zwangeren aanbieden en 3) CP aanbieden waarbij de twee begeleiders per groep bestaan uit een 1e en 2e lijns zorgverleners om zo een domein overstijgende aanpak te realiseren.

Vraagstelling/hypothese

Hoe kan een domein overstijgende aanpak gerealiseerd worden in de prenatale zorg aan zowel laag risico (1ste lijn) als medium en hoog risico (2de/3de lijn) zwangeren binnen het zorgmodel CenteringPregnancy.

Relevantie

Bij CP krijgen zwangeren zelf een rol in hun zorgproces en worden ze gesteund en gestimuleerd om hun eigen gezondheid te beïnvloeden. Door de interactie binnen de groep komt de individuele zorgbehoefte van de cliënt duidelijk naar voren en staat
zo centraal. Deze benadering sluit aan bij de adviezen van de stuurgroep Zwangerschap en geboorte om “de zwangere centraal te stellen”, “de zorg een lerend karakter te geven en de zwangere een eigen verantwoordelijkheid te geven in het proces rondom zwangerschap en geboorte”.
Daarnaast leidt onderzoek naar CP mogelijk tot positieve effecten, zoals een afname van het aantal vroeggeboortes, een toename van de prenatale kennis, betere voorbereiding op de bevalling, meer geven borstvoeding en grotere tevredenheid over de zorg. Het is belangrijk deze vorm van zorg toegankelijk te maken voor zwangeren met verschillende risicoprofielen.

Begeleider(s)

Dr. Marlies Rijnders

Uitvoerder(s)

Dr. Marlies Rijnders Inger Aalhuizen MSc

Partners

AGIS/ACHMEA, Consortium Amsterdam, Eerste lijn Amsterdam

Contactpersonen

Dr. M. Rijnders (TNO)

Periode

september 2013 – september 2015Log in / Registreer