Integrated Care System during labour (INCAS)

Geplaatst op

Integratie van eerste- en tweedelijns verloskundige zorg tijdens de baring komt tegemoet aan een belangrijke maatschappelijke behoefte. Integrale zorg kan de kans op goede baringsuitkomsten bevorderen en leiden tot betere ervaringen van vrouwen.

Ook kan het onnodige medische interventies verminderen en gezondheidszorgkosten beperken. In INCAS-1 is een implementatiestrategie ontwikkeld voor integratie van verloskundige zorg door middel van de volgende deelstudies:

  1. Dossieronderzoek om verwijzingen durante partu en het verloop van deze baringen na verwijzing in kaart te brengen
  2. Delphi onderzoek om karakteristieken van een optimaal model voor integrale zorg te definiëren
  3. Kwalitatief en kwantitatief onderzoek om bevorderende en belemmerende factoren voor integrale zorg te identificeren
  4. Ontwikkeling van een implementatiestrategie.

In INCAS-2 wordt de implementatiestrategie toegepast in een aantal regio’s. Het verloskundig samenwerkingsverband in een regio bepaalt zelf welke zorgpaden ze willen ontwikkelen. De afdeling Midwifery Science en het Athena instituut ondersteunen de regio’s bij het ontwikkelen van de zorgpaden door middel van reflexive monitoring en door het evalueren van de effecten via voor- en nametingen.

Doel

INCAS-2 kent de volgende doelstellingen:

  • Kwaliteit van zorg verbeteren door meer continuïteit van zorg.
  • Bepalen kosteneffectiviteit van integrale zorg in vergelijking tot bestaande zorg.
  • Passende financieringsstructuur voor integrale zorg vaststellen.

Vraagstelling/hypothese

De hypothese van het onderzoek is dat integrale zorg tijdens de baring leidt tot beter uitkomsten, meer tevredenheid bij vrouwen en zorgverleners en lagere gezondheidszorgkosten.

Relevantie

Een betere integratie van eerste- en tweedelijns verloskundige zorg zal waarschijnlijk leiden tot meer continuïteit van zorg. De kunst is om de nadelen van het Nederlandse verloskundige systeem te verminderen, vooral wat betreft het gebrek aan continuïteit van zorg, maar om de voordelen ervan te behouden. Een belangrijk voordeel is de lage incidentie van medische interventies. Als het lukt om de eerste- en tweedelijns zorg beter te integreren, zal dit leiden tot revolutionaire veranderingen in de verloskundige zorg.

Begeleider(s)

Dr. A. de Jonge

Uitvoerder(s)

Afdeling Midwifery Sciences, VUmc - Dr. Corine Verhoeven, Drs. Hilde Perdok, Prof. Francois Schellevis, Athena instituut, VU - Drs. Sarah Lips, Dr. Tjerk-Jan Schuitmaker, Prof. Jacqueline Broerse, Afdeling Health Sciences - Dr. Judith Bosmans.

Partners

Stuurgroep: Rachel Verweij, namens Het Ouderschap, Joris van der Post (hoogleraar obstetrie en gynaecologie), AMC, Amsterdam, Jeroen van Dillen (gynaecoloog), Radboud UMC, Nijmegen, Fedde Scheele (gynaecoloog), St Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam, Pien Offerhaus, verloskundige onderzoeker, KNOV, Willem Jan Lieve, adviseur, KNOV, Antje Beuckens, verloskundige, KNOV, Marlies Buurman, namens Actiz, Corrie Hartog-Beukeboom, namens de V&VN VOG. Dit onderzoek wordt gefinancierd door
zorgverzekeraars. Voor de pilot in Leiden is financiering ontvangen van Achmea en Zorg en Zekerheid. De KNOV heeft subsidie verleend aan Hilde Perdok voor het afronden van haar promotie op deze studie.

Contactpersonen

Dr. A. de Jonge (Midwifery Science, VUmc)

Periode

INCAS-1 liep van januari 2012 tot maart 2013.
INCAS-2 loopt van januari 2014 tot december 2018.