Introduction of Audit generated Changes in perinatal care using Tailored implementation strategies. (ACTion-project)

Geplaatst op

In een eerder ZonMw-project genaamd IMPACT is de perinatale audit geïntroduceerd in Noord Nederland. De halfjaarlijkse perinatale audit is inmiddels ingebed in de praktijk van de elf VSV’s in Noord-Nederland. Tijdens de audits worden de substandaardfactoren bepaald per besproken case en vervolgens verbeterpunten/actiepunten geformuleerd.
Gebleken is dat de invoering van de verbeterpunten achterblijft. ACTion zal door middel van training en begeleiding de VSV’s ondersteunen in kennis en vaardigheden om de verbeterpunten te kunnen implementeren. Het implementatiemodel en de bijbehorende strategieën zullen op maat kunnen worden toegepast door de VSV’s waardoor kans op slagen verbetert.
Middels een stepped wedge design voeren we de trainingsinterventie getrapt in bij de elf VSV’s in drie rondes. De interventie zal zowel op proces als uitkomst (effecten en kosten) worden geëvalueerd. Voor, tijdens en na de interventie wordt data verzameld onder andere via vragenlijsten om in kaart te brengen welke factoren de implementatie en het beoogde doel van de interventie beïnvloeden.

Doel

Door de training en begeleiding tijdens ACTion zijn de professionals van de VSV’s in staat om verbeterpunten voortkomende uit de audits zelfstandig en efficiënt door te voeren binnen hun organisatie.

Vraagstelling/hypothese

  • Kunnen de professionals van de VSV ondersteund worden in het zelfstandig doorvoeren van verbeterpunten door het gestructureerd gebruik maken van implementatiestrategieën om zo de audit cirkel te completeren?
  • Is een klant- en situatiegerichte strategie bevorderend voor de verbetering van de perinatale zorg?
  • Welke factoren beïnvloeden het realiseren van de beoogde doelen van de trainingsinterventie?

Relevantie

Het ACTion-project beoogt veranderingen ten bate van verbetering van de perinatale zorg en is derhalve maatschappelijk relevant. Zo is het ook voor de patiënten een verbetering als verbeterpunten die doorgevoerd zijn ervoor zullen zorgen dat een dreigende situatie niet of minder zal behoren tot de risico’s van zwangerschap en bevallen. Implementatie van verbeterpunten zijn beleidsmatig relevant vanwege effectievere en positievere uitkomsten van zwangerschaps-en geboortebeleid.

Begeleider(s)

Dr. J.J.H.M. Erwich

Uitvoerder(s)

Drs. A.P. Drost Dr. G.A. Welker

Partners

ZonMw, projectnummer: 209020005
Alle professionals en betrokkenen van de elf VSV’s in Noord Nederland
UMCG
De diverse beroepsverenigingen

Contactpersonen

Drs. A.P. Drost

Periode

januari 2013 – januari 2017