IRIS-studie (IUGR risk selection study)

Geplaatst op

Verloskundigen doen steeds vaker routine echoscopisch onderzoek in het derde trimester van de zwangerschap. Door groeiachterstand eerder op te sporen zou perinatale mortaliteit en morbiditeit voorkomen kunnen worden. Maar de echo zou ook ongerustheid kunnen veroorzaken en kunnen leiden tot onnodig medisch ingrijpen en hoge kosten.

In deze studie onderzoeken we de voor- en nadelen van routine echoscopie in het derde trimester. Aan de IRIS-studie nemen zestig verloskundigenpraktijken deel in een stepped wedge cluster gerandomiseerd onderzoek. Alle praktijken beginnen met de zorg te verlenen zoals ze dat altijd al deden. Stapsgewijs gaan praktijken vervolgens over op het routinematig aanbieden van twee extra echo’s in de zwangerschap, een bij 28 tot 30 weken en een bij 34 tot 36 weken. Tot een week na de geboorte meten we perinatale mortaliteit en morbiditeit, het aantal medische interventies, ongerustheid en kosten.

Doel

Onderzoeken of de voordelen van routine-echoscopie in het derde trimester van de zwangerschap opwegen tegen de nadelen.

Vraagstelling/hypothese

  1. Leidt routine-echoscopie tussen 28 en 30 weken zwangerschap en 6 weken later tussen 34 en 36 weken zwangerschap tot een vermindering van ernstige perinatale uitkomsten vergeleken met gestandaardiseerde fundus-symfyse metingen onder laag risico vrouwen in de eerstelijn? Is routine-echoscopie in het derde trimester van de zwangerschap kosteneffectief?
  2. Hoe is de samenwerking tussen professionals met betrekking tot het beleid rond opsporing en ‘behandeling’ van groeivertraging en hoe kan deze verbeterd worden?
  3. Wat zijn positieve en negatieve ervaringen van vrouwen met de methode van monitoring van foetale groei in het derde trimester? Hoe kunnen vrouwen en professionals omgaan met ethische vraagstukken rond onverwachte bevindingen bij
    echoscopie en onterechte verdenking van groeivertraging?

Als extra budget beschikbaar komt, zullen aanvullende onderzoeksvragen worden beantwoord op het gebied van lange termijngevolgen voor de kinderen en innovatieve technieken om intra-uteriene groeivertraging te voorspellen en te monitoren.

Relevantie

Echoscopie in het derde trimester van de zwangerschap wordt steeds vaker routinematig aangeboden, ondanks het gebrek aan evidence dat dit (kosten) effectief is. Het is essentieel om aan te tonen dat routine-echoscopie kan bijdragen aan verbetering van belangrijke klinische uitkomsten voordat routinematige screening wordt ingevoerd.

Begeleider(s)

Dr. A. de Jonge
Prof.dr. H.E. van der Horst
Prof.dr. A. Franx

Uitvoerder(s)

Drs. Viki Verfaille Dr. Jens Henrichs Afdeling Midwifery Science, AVAG/EMGO+, VUmc

Partners

Er wordt onder andere samengewerkt met verloskundigen, echoscopisten, gynaecologen, neonatologen, hoogleraren verloskunden en adviseurs vanuit heel Nederland en internationale adviseurs.

Contactpersonen

Dr. A. de Jonge (Midwifery Science, VUmc)
Dr. J. Henrichs (VU Medisch Centrum)

Periode

april 2013 – april 2018Log in / Registreer