Joining forces against joint risks: structured care for vulnerable families in the Southwest Netherlands.

Geplaatst op

Kwetsbare zwangeren zijn een uitdaging in zorg: er is vaak sprake van multi-problematiek en is complex casemanagement vereist. Tegelijkertijd bestaat er een grotere kans op perinatale morbiditeit en mortaliteit.

In het kader hiervan heeft het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland, een samenwerkingsverband van alle betrokken partners in de geboortezorg in deze regio, de focus gelegd op het realiseren van meer gestructureerde zorg voor deze groep zwangeren. Het project is gestart met het in kaart brengen met de huidige vormgeving van zorg voor kwetsbare zwangeren d.m.v. semi-gestructureerd interview met alle praktijken en ziekenhuizen binnen het consortium. Daarnaast is de Mind2Care vragenlijst geïntroduceerd in deze praktijken, waarmee risicofactoren (en daarmee de kwetsbare zwangeren) in kaart worden gebracht. Op basis hiervan is een standaard zorgpad gemaakt voor structurele zorgverlening, die vertaald wordt naar een zorgpad op VSV-niveau.

Doel

Het realiseren van meer structurele zorg voor kwetsbare zwangeren in de regio Zuidwest Nederland.

Vraagstelling/hypothese

Leidt meer gestructureerde zorg tot betere risico-selectie en zorgverlening voor kwetsbare zwangeren. Enkele subvragen zijn:

 • Welke factoren maken een zwangere kwetsbaar?
 • Wat is het aandeel kwetsbare zwangeren in Zuidwest Nederland?
 • Hoe is de zorg voor kwetsbare zwangeren op dit moment ingericht?

Relevantie

Structurele zorg is van belang voor alle zwangere vrouwen in Nederland, in het bijzonder de kwetsbare zwangeren. Vroegsignalering van risicofactoren en meer zorg op maat dragen bij aan het voorkomen van negatieve uitkomsten en meer positieve ervaringen met zorg.

Begeleider(s)


 • Myke P. Lambregtse-van den Berg, Psychiater en Kinder- & Jeugdpsychiater (Erasmus MC)

 • Hanneke W. Torij, MSc, lector verloskunde Hogeschool Rotterdam


Uitvoerder(s)

 • Nynke de Groot (Erasmus MC)
 • Hilmar H. Bijma, Gynaecoloog (Erasmus MC)
 • Angélica A. Venekamp, MSc, coördinator (Hogeschool Rotterdam)
 • Jantine van Rijkevorsel-Scheele, PhD, onderzoeker (Hogeschool Rotterdam)
 • Ivanka van Delft, onderzoeker (Hogeschool Rotterdam)
 • Heidi J.M. van Heijningen-Tousain, onderzoeksassistent (Hogeschool Rotterdam)

Partners

Het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland is een samenwerking tussen het Erasmus MC, Hogeschool Rotterdam en bijna alle ketenpartners in de geboortezorg in de regio Zuidwest Nederland (o.a. verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, GGD, CJG etc.).

Contactpersonen

Drs. N. de Groot

Periode

Startdatum: 01-01-2013

Einddatum: 01-05-2017


Publicaties

De Groot, N., Venekamp, A.A., Torij, H.W., Lambregtse-Van den Berg, M.P., Bonsel, G.J. 2016. Vulnerable pregnant women in antenatal practice: caregiver’s perception of workload, associated burden and agreement with objective caseload, and the influence of a structured organisation of antenatal risk management. Midwifery. 40, 153-161.

De Groot, N., Bonsel, G.J. & Valentine, N. (in prep). Vulnerability: Towards a unified definition for research and practice using a Delphi approach.Log in / Registreer