Kom Aan! Gezonde gewichtstoename voor zwangere vrouwen

Geplaatst op

Een gezonde gewichtstoename tijdens de zwangerschap geeft de beste resultaten wat betreft obstetrische complicaties en lichaamsgewicht van moeder en kind op de langere termijn.

Slechts 1/3 van de huidige zwangere vrouwen heeft een gezonde gewichtstoename in de zwangerschap. Er zijn tientallen interventiestudies uitgevoerd die getracht hebben om het deel zwangere vrouwen met een gezonde gewichtstoename te verhogen, met wisselend resultaat. Voor obese zwangere vrouwen zijn doeltreffende interventies bekend. In dit onderzoek is met behulp van het Intervention Mapping protocol, een planningsmodel voor preventieprogramma’s, een verloskundige interventie ontwikkeld. Met twee cross-sectionele studies is bij verloskundigen en zwangere vrouwen inzicht verkregen in de relevante (leefstijl)gedragingen en bijbehorende determinanten. De resultaten van deze studies vormden, samen met inzichten uit literatuur en van (ervarings) deskundigen, het uitgangspunt voor de interventie. De interventie is in een quasi-experimentele setting geëvalueerd en de resultaten zijn beschouwd.

Doel

Interventie ontwikkelen om gewichtstoename binnen de IOM-grenzen te houden.

Vraagstelling/hypothese

Verhoogt de gemaakte interventie het aandeel zwangere vrouwen met een gezonde gewichtstoename?

Relevantie

Door het verhogen van het aandeel zwangere vrouwen met een gezonde gewichtstoename, wordt het gewicht van de totale populatie vrouwen en hun kinderen gezonder.

Conclusies

Het project is afgerond.

Het effect van de ontwikkelde interventie kon niet worden aangetoond. Gewichtstoename is een complex probleem. Blijven bewegen tijdens de zwangerschap en het stellen van een passend doel zijn belangrijk om een gezonde gewichtstoename te bereiken.

Begeleider(s)

Marlein Ausems PhD (AVM)
Marianne J. Nieuwenhuijze RM MSc (AVM)
Prof. Raymond de Vries PhD (promotor)

Uitvoerder(s)

Astrid Merkx MSc Academie Verloskunde Maastricht

Partners

Raak Gewoon Zwanger Consortium (met daarin vertegenwoordigd:
Verloskundige praktijken, diëtist, fysiotherapeut, psycholoog, KNOV), Zuyd-Hogeschool, Universiteit Maastricht

Contactpersonen

A. Merkx MSc

Periode

april 2011 -1 april 2015

Promotiedatum 19 mei 2017


Publicaties

Proefschrift is te downloaden via http://www.av-m.nl/lectoraat/onderzoeken/gewoon-gezond-zwanger-gezonde-gewichtstoenameLog in / Registreer