Late neonatal neurological outcome in infants with prenatally diagnosed duct dependent CHD and its relation with fetal and neonatal cerebral perfusion; ‘PANCAKE study’

Geplaatst op

Kinderen geboren met een congenitale hartafwijking (CHD), groeien vaak op met een neurologische ontwikkelingsachterstand en daardoor mogelijk een verminderde kwaliteit van leven. Er is steeds meer bewijs dat de hersenschade die deze achterstand veroorzaakt niet alleen optreedt tijdens de correctieve chirurgie, maar al eerder in het neonatale en zelfs al foetale leven.

Om hersenschade te kunnen voorkomen is het essentieel eerst te weten wanneer deze optreedt. Om meer inzicht te krijgen in de zuurstofvoorziening van de hersenen van foetussen en pasgeborenen met een ductus afhankelijke CHD, wordt bij 25 kinderen zowel foetaal als postnataal en peroperatief hersenperfusie ingeschat. Foetaal door middel van doppler metingen, neonataal en peroperatief door middel van near-infrared spectroscopy. Deze maten die een indruk geven van hersenperfusie worden gerelateerd aan neurologische uitkomst: de ‘general movements’, 12 weken postnataal.

Doel

Meer inzicht krijgen in de timing van hersenschade bij pasgeborenen met een ductus afhankelijke aangeboren hartafwijking en de relatie tussen cerebrale perfusie (foetaal) en oxygenatie (neonataal) en neurologische uitkomst (general movements).

Vraagstelling/hypothese

Hoe relateren foetale cerebrale flow maten en neonatale oxygenatie maten aan neurologische ontwikkeling (general movements).

Relevantie

Door meer inzicht te krijgen in het ontstaan van hersenschade bij kinderen met een congenitale hartafwijking is het misschien mogelijk deze schade in de toekomst te voorkomen en daarmee neurologische ontwikkeling en kwaliteit van leven bij deze patiënten te verbeteren.

Begeleider(s)

Dr. E.M.W. Kooi, kinderarts-neonatoloog

Uitvoerder(s)

M. Mebius, MDPhD student neonatologie UMCG Prof.dr. A.F. Bos, division of neonatology, UMCG Prof.dr. C.M. Bilardo, division of obstetrics and gynaecology, UMCG Prof.dr. R.M.F Berger, division of children’s cardiac diseases

Partners

Neonatologie, gynaecologie, cardiologie, thoraxchirurgie en kinder intensive care UMCG

Contactpersonen

Dr. E.M.W. Kooi

Periode

Begindatum: april 2014
Einddatum: april 2017


Publicaties

Nog te verschijnenLog in / Registreer