Lokaal afstemmen van preconceptiezorg. Rekening houden met aanstaande ouders en de mogelijkheden van zorgverleners

Geplaatst op

Het is noodzaak om het bewustzijn over het belang van preconceptiezorg (PCZ) te verhogen. Met een doelgroep-specifieke aanpak (op basis van risicostratificatie) kan PCZ op maat gegeven worden. Deze aanpak is gericht op bewustwording en voorlichting van aanstaande ouderparen, met informatie die voor hen relevant is. Hoe en door wie deze doelgroepen het best bereikt kunnen worden is voor een belangrijk deel afhankelijk van de lokale situatie. Wij richten ons dus ook op hulpverleners om te achterhalen of, en zo ja waarom, er weerstand is bij hulpverleners en wat de mogelijkheden zijn om hen te motiveren.
Daarnaast proberen wij bij aanstaande ouderparen te achterhalen wat er moet gebeuren om te zorgen dat paren ook daadwerkelijk op consult komen.

Doel

  1. Het bereiken van zoveel mogelijk aanstaande ouderparen met een kinderwens.
  2. Door middel van een risicogestratificeerde aanpak.
  3. Lokaal afgestemd tussen hulpverleners.

Vraagstelling/hypothese

  • Wat zijn de ervaringen van vrouwen met de huidige PCZ?
  • Welke knelpunten en verbetermogelijkheden zien de betrokken hulpverleners?
  • Wat is de inhoud van een lokaal ontwikkeld multidisciplinair protocol voor PCZ?
  • Wat is het effect van het invoeren van een dergelijk protocol?
  • Hoe verlopen ontwikkeling en uitvoering van PCZ?

Relevantie

Een belangrijk vraagstuk rondom PCZ is hoe de bekendheid en het inzien van het belang van PCZ te vergroten. Het verbeteren van bereik en resultaat van PCZ kan op verschillende manieren. Dit project richt zich op lokale afstemming van PCZ, op basis van de ervaringen en behoeften van aanstaande ouderparen én van betrokken zorgverleners.

Begeleider(s)

Prof.dr. A. Franx
Dr. M.P.H. Koster
Dr. H.F. van Stel

Uitvoerder(s)

A. Blankenspoor A.J.M. van Dam C. Graafland Drs. L. Loncle A. Lugtenberg MSc Prof.dr. C.H. van der Vaart Drs. E.H. van Vliet-Lachotzki

Partners

In samenwerking met:
Geboortezorg Consortium Midden Nederland (GCMN)

Samenwerkingspartners:
ZonMw, projectnummer: 209040005
Erfocentrum, GGD Midden Nederland, Stichting HELLP Syndroom, Universitair Medisch Centrum Utrecht (Afdeling Verloskunde en Gynaecologie, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde), Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties, Verloskundigenpraktijk Zeist

Contactpersonen

Dr. M.P.H. Koster

Periode

december 2013 – december 2015Log in / Registreer