Low dose aspirin in the Prevention of Recurrent Spontaneous Preterm Labour – the APRIL study

Geplaatst op

In Nederland worden per jaar ruim 13.000 kinderen te vroeg geboren, onder de grens van 37 weken. Vrouwen die ooit te vroeg zijn bevallen hebben een grote kans op herhaling van spontane vroeggeboorte in een volgende zwangerschap. Uit onderzoek van de placenta (moederkoek) is bekend dat er veel overeenkomsten zijn tussen vrouwen die een vroeggeboorte hebben doorgemaakt en vrouwen die een preeclampsie (zwangerschapsvergiftiging) hebben doorgemaakt.

Het toedienen van aspirine aan vrouwen die in een eerdere zwangerschap een vroege preeclampsie hebben doorgemaakt, is zinvol in het verminderen van het heroptreden van de ziekte in de huidige zwangerschap. Gezien de overeenkomsten bij deze twee groepen ontstond de hypothese dat het toedienen van aspirine ook zinvol zou kunnen zijn bij vrouwen die ooit een spontane vroeggeboorte doormaakten.

In de huidige APRIL studie zal het effect van aspirine worden onderzocht op herhaalde spontane vroeggeboorte bij 406 vrouwen in een multicenter gerandomiseerde dubbel blinde placebo gecontroleerde trial.

Doel

Evaluatie van de effectiviteit van aspirine op het reduceren van het aantal herhaalde spontane vroeggeboorten.

Vraagstelling/hypothese

Bij (een deel van de) vrouwen met een eerdere vroeggeboorte zal aspirine mogelijk helpen om de kans op een herhaalde vroeggeboorte te verkleinen. De hypothese is dat de het percentage vrouwen dat nogmaals een vroeggeboorte zal krijgen teruggedrongen kan worden van 36% naar 23% door het gebruik van aspirine.

Relevantie

Het terugdringen van het aantal vroeggeboorten zal leiden tot gezondheidswinst voor de pasgeborene op korte en lange termijn, dit zal tevens leiden tot lagere kosten.

Begeleider(s)

Dr. M.A. de Boer
Dr. M.A. Oudijk

Uitvoerder(s)

30 participerende ziekenhuizen binnen het NVOG Consortium 2.0

Partners

NVOG Consortium 2.0

Contactpersonen

Dr. M.A. de Boer (VU Medisch Centrum)

Periode

April 2016 – dec 2018