Lower Uterine Segment study (LUS)

Geplaatst op

Uit de literatuur zijn al diverse karakteristieken bekend welke een voorspellende waarde hebben tav een succesvolle vaginale baring bij vrouwen met één sectio in de voorgeschiedenis. Uit een systematic review is gebleken dat ook de dikte van het onderste uterussegment, echografisch gemeten tijdens de zwangerschap, hierin van toegevoegde waarde kan zijn.

Doel

Middels de LUS willen we een predictiemodel maken voor vrouwen met één sectio in de voorgeschiedenis en de wens tot een vaginale baring in een volgende zwangerschap. Hiertoe maken we tijdens drie momenten in de zwangerschap een transvaginale echo waarbij we het onderste uterussegment zullen meten. Tevens worden maternale karakteristieken meegenomen.

Vraagstelling/hypothese

Ontwerpen van een predictiemodel voor vrouwen met één sectio in de voorgeschiedenis en wens tot vaginale baring.

Relevantie

Betere voorlichting en selectie van patiënten met een sectio in de voorgeschiedenis en wens tot vaginale baring. Wie moet wel een poging tot vaginale baring (VBAC vaginal birth after delivery) aangaan en wie kan beter een primaire sectio ondergaan?

Begeleider(s)

Dr. E. Pajkrt

Uitvoerder(s)

Drs. L. Ruiter

Contactpersonen

Dr. L. Ruiter

Periode

Begindatum: juli 2013 inclusies AMC
Planning tot uitbreiding multicenter: januari 2014


Publicaties

Kok N, Wiersma IC, Opmeer BC, de Graaf IM, Mol BW, Pajkrt E. The ability of sonographic measurement of the lower uterine segment thickness to predict uterine rupture during a trial of labour in women with a previous Caesarean section: a meta-analysis. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2013: EpubLog in / Registreer