Markers of UncomPlicated Pregnancies In the 1st Trimester: MUPPIT-studiarkers of UncomPlicated Pregnancies In the 1st Trimester: MUPPIT-studie

Geplaatst op

Door het vroegtijdig identificeren van vrouwen met een hoog risico op zwangerschapscomplicaties zoals pre-eclampsie, groeivertraging, vroeggeboorte en diabetes gravidarum, kan er eerder in de zwangerschap intensieve prenatale zorg aangeboden worden. Dit zal naar verwachting tot betere uitkomsten van de zwangerschap leiden. Er zijn toenemend aanwijzingen dat zwangerschapscomplicaties hun oorsprong vinden in het eerste trimester van de zwangerschap en daarom al vroeg voorspeld kunnen worden.

Er zijn twee groepen zwangeren die aan dit onderzoek deel nemen:

 • A priori laag-risico
 • A priori hoog-risico (belaste voorgeschiedenis, diabetes mellitus, IVF zwangerschappen)

Er wordt bij elke zwangere vroeg in het eerste trimester viermaal (bij week 6-7, 8-9, 10-11 en 12-13) bloed afgenomen en een echoscopisch onderzoek verricht. In het bloed/serum worden er een aantal serummarkers bepaald. Tijdens elk echo-onderzoek wordt de CRL en de Doppler van de aa. uterina gemeten. Sinds 2012 wordt ook een driedimensionale sweep van de placenta gemaakt.

Doel

Bepalen van de normaalwaarden van de serummarkers PAPP-A, beta hCG, ADAM12, PlGF en arteria uterina Doppler in vroege a priori laag- en hoog-risico zwangerschappen. Het doel is deze te gebruiken om uiteindelijk zwangerschapsproblematiek, zoals pre-eclampsie, groei vertraging, vroeggeboorte, diabetes gravidarum etc., al in het eerste trimester van de zwangerschap te kunnen voorspellen.

Vraagstelling/hypothese

 1. Hoe gedragen eerste trimester serologische en echoscopische markers zich in a priori laag- en hoog-risico zwangerschappen?
 2. Kunnen deze markers gebruikt worden voor het ontwikkelen van een voorspelmodel voor zwangerschapscomplicaties?

Relevantie

Wij willen hiermee meer inzicht verkrijgen in de verschillen tussen laag- en hoog-risico zwangerschappen. Uiteindelijk kan dit helpen in het ontwikkelen van verbeterde vroege risicoselectie gericht op zwangerschapscomplicaties met als einddoel vroegtijdig zorg op maat en betere uitkomsten van zwangerschappen.

Begeleider(s)

Prof.dr. Gerard Visser
Dr. Peter Schielen
Dr. Wendy Koster
Dr. Esther Wortelboer

Uitvoerder(s)

Drs. Janneke Leijnse

Partners

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te Bilthoven

Contactpersonen

Drs. J.E.W. Leijnse

Periode

Lopend onderzoek, gestart in 2008


Publicaties

 • Wortelboer EJ, Koster MP, Kuc S, Eijkemans MJ, Bilardo CM, Schielen PC, Visser GH. Longitudinal trends in feto-placental biochemical markers, uterine artery Doppler flow velocities and maternal blood pressure during the first-trimester of pregnancy.
  Ultrasound Obstet Gynecol. Ultrasound Obstet Gynecol. 2011
  Oct;38(4):383-8. doi: 10.1002/uog.9029.
 • Kuc S, Koster MP, Eijkemans MJ, Schielen PC, Visser GH.
  Longitudinal trends in feto-placental biochemical markers, uterine artery Doppler flow velocities and maternal blood pressure during the first-trimester of a-priori risk pregnancy. In preparation.


Log in / Registreer