MRNN

Het ‘Midwifery Research Network Netherlands’ (MRNN) is een samenwerkingsverband tussen alle Nederlandse verloskundige opleidingsinstituten (bachelor opleidingen Verloskunde) met hun onderzoeksafdelingen te weten de AVAG te Amsterdam-Groningen, de AVM te Maastricht en de VAR te Rotterdam. De onderzoeksinstituten NIVEL en TNO zijn nauw betrokken bij het MRNN.

Er is meer kennis nodig over de onderbouwing van handelingen en interventies in de eerstelijns verloskunde. Daarvoor is (meer) onderzoek nodig binnen het wetenschapsdomein Verloskunde met een focus op ‘midwifery’, de normale, fysiologische verloskunde en de factoren die een fysiologisch verloop van zwangerschap en geboorte bevorderen en verstoren. Het doel is optimale zorg voor de zwangere en haar kind. Tevens is goede inbedding van ketenonderzoek belangrijk voor het realiseren van multidisciplinair beleid. Tweedelijns onderzoeksgegevens zijn vaak niet toepasbaar op een primair laagrisico populatie. Eerstelijns verloskundig onderzoek en onderzoek door de keten heen zijn daarom noodzakelijk om tot betere preventieve strategieën en een adequatere risicoselectie te komen.

Visie
Het MRNN heeft een proactieve rol in het stimuleren, initiëren, organiseren en faciliteren van onderzoek binnen het domein van verloskundige zorg in Nederland. Door samenwerking te bewerkstelligen tussen verloskundige opleidingen, onderzoeksinstituten en verloskundigenpraktijken wordt er een beroepsgroepbreed draagvlak gecreëerd. Door deze krachtenbundeling kan het MRNN een instrumentele rol vervullen bij het onderzoek naar de fysiologische verloskunde en de implementatie van Evidence Based Midwifery als uitgangspunt voor het verloskundig handelen. Door het bewerkstelligen van onderzoekssamenwerking met ketenpartners kan worden bijgedragen aan het tot stand komen van multidisciplinair beleid dat een belangrijke bindende factor zal zijn binnen het concept van integrale zorg. Het MRNN levert hiermee een bijdrage aan de kwaliteit van de verloskundige zorg in Nederland en aan de totstandkoming van optimale zorg voor iedere zwangere.

Doel
Er zijn drie doelstellingen geprioriteerd:

 1. Het opstellen en agenderen van een onderzoeksprogramma voor setting overstijgend Midwifery onderzoek
 2. Afstemming van onderzoek binnen het netwerk en zoeken van onderzoeksafstemming buiten het netwerk. Het cliëntenperspectief zal structureel betrokken worden bij de onderzoeksagenda en de opzet van onderzoek. Dit wordt opgepakt als eerste gezamenlijke MRNN project.
 3. Het betrekken van (alle) verloskundigenpraktijken bij onderzoek binnen de geboortezorg en het ontsluiten van praktijken voor onderzoeksdeelname:
  • Ontsluiten van praktijken voor onderzoekers;
  • Coördineren/verdelen onderzoekslast over praktijken;
  • Informeren van praktijken over de (wetenschappelijke) kwaliteit van onderzoeken waarvoor deelname wordt gevraagd;
  • Ondersteunen van praktijken bij het beoordelen van verzoeken voor deelname aan onderzoek.

Projectgegevens

Coördinatoren

Landelijk coördinator:

 • Dr. Esteriek de Miranda

 

Regionale coördinatoren:

 • Dr. Ank de Jonge (AVAG/EMGO-VUmc)
 • Hanneke Torij MSc (VAR)
 • Dr. Marianne Nieuwenhuijze (AVM)
ContactpersoonDr. E. de Miranda
E-mailcontact@mrnn.nl
Websitehttp://www.mrnn.nl

Log in / Registreer