NethOSS – Netherlands Obstetric Surveillance System

Geplaatst op

NethOSS staat voor Netherlands Obstetric Surveillance System en is een registratie van ernstige maternale morbiditeit. Ernstige maternale morbiditeit compliceert ongeveer 0,71% van de zwangerschappen in Nederland. Bij het overgrote deel van deze patiënten blijkt er achteraf sprake van substandard care.

Morbiditeit wordt daarom in toenemende mate gezien als een sensitieve marker voor de kwaliteit van de geleverde verloskundige zorg. De NethOSS-studie is een landelijke, prospectieve studie naar vrouwen die gedurende hun zwangerschap of kraambed eclampsie hartstilstand en/of een vruchtwaterembolie ontwikkelen. Naast het vaststellen van de incidentie van deze aandoeningen zal er worden gekeken naar mogelijke ontstaansfactoren en verschillen in management strategieën.

Doel

Het bepalen van de incidenties van eclampsie, cardiac arrest en vruchtwater embolie gedurende de zwangerschap en/of in het kraambed in Nederland. Ook zal worden gekeken naar de mogelijke risicofactoren en verschillen in behandelstrategieën.

Vraagstelling/hypothese

  1. Wat is de incidentie van eclampsie cardiac arrest en vruchtwaterembolie in Nederland.
  2. Zijn er risicofactoren en/of verschillen in management strategieën bij deze vormen van maternale morbiditeit.

Relevantie

Met deze studie willen we meer inzicht krijgen in het voorkomen en de behandeling van deze ernstige aandoeningen in de zwangerschap. Daarnaast zijn wij benieuwd of de veranderingen in management van vrouwen met pre-eclampsie ook tot een lagere incidentie van eclampsie hebben geleid. Deze resultaten kunnen dan gebruikt worden voor een doeltreffendere risicoselectie en behandelingsstrategieën van vrouwen met hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap.

Begeleider(s)

Dr. K.W.M. Bloemenkamp, gynaecoloog-perinatoloog LUMC, Leiden
Prof.dr. J. van Roosmalen, gynaecoloog LUMC, Leiden
Prof. A. Franx, gynaecoloog-perinatoloog UMCU, Utrecht
Dr. J.J. Zwart, gynaecoloog, Deventer ziekenhuis, Deventer
Prof.dr. J.M.M. van Lith, gynaecoloog-perinatoloog LUMC, Leiden

Uitvoerder(s)

Drs. T.P. Schaap

Partners

Consortium Verloskunde

Contactpersonen

Drs. T.P. Schaap

Periode

Begindatum: september 2013
Looptijd: 2 jaarLog in / Registreer