Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland (ZonMW-programma Zwangerschap & Geboorte I)

Inhoud

In het kader van een naadloze aansluiting van de verschillende schakels in de geboorteketen in onze regio, hebben beide consortia zich verenigd in het Netwerk Geboortezorg Noord-West Nederland. De consortia werken binnen het netwerk nauw samen aan de gemeenschappelijke doelstellingen. Het Netwerk richt zich momenteel op het accorderen en implementeren van multidisciplinaire regioprotocollen en het stimuleren van de ketensamenwerking. Dit wordt ondersteund door het project Noordwest Nederland op één lijn en de ontwikkeling van een app voor alle geboortezorg professionals in het werkgebied.

1.Wat zijn specifieke kenmerken voor de regio?
De regio kenmerkt zich door een deels stedelijk karakter met wisselende (stads-) problemen en wijken waarin vroeggeboorte en etniciteit en lage sociaal economische klasse een rol speelt als mede ook de problemen van niet-stedelijk karakter waar problemen een rol spelen van schaal grootte, specialisatie en vervoerstijd van patiënte. Dit komt mede doordat het de grootste regio is binnen Nederland.

2.Met wie wordt samengewerkt?
Ziekenhuizen (aantal 16): Spaarne Gasthuis, Rode Kruis Ziekenhuis, Noordwest Ziekenhuisgroep, Waterland Ziekenhuis, Westfries Gasthuis, MC Zuiderzee, Ter gooi ziekenhuizen, BovenIJ Ziekenhuis, Amstelland, OLVG (locatie Oost en West), MC Slotervaart, Flevoziekenhuis, Zaans MC, AMC, VUmc en Rode Kruis Ziekenhuis.
Verloskundigenpraktijken (aantal 90), VSV’s (aantal 16), ROS: 1ste lijn Amsterdam, ZONH, Raedelijn, ProGez, ROSAlmere, GGD, Academische werkplaats, JGZ Academische werkplaats Noord Holland, Kraamzorgorganisaties
Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG), Huisartsen werkzaam in de verloskunde, Ambulance personeel, Patiëntenplatform.
Cliëntenvertegenwoordigers: Het OuderSchap, De GeboorteBeweging.

3.Titels en ZonMw projectnummers onderzoeksprojecten

 • VUmc: LOCoMOTive-studie; Local Obstetrical Collaboration Multidisciplinary On-site Teamtraining effectIVEness 209020001
 • AMC: De App ‘gezond werken tijdens de zwangerschap’
  Projectnummer: 209050002
 • Athena-instituut (VU): Noordwest Nederland op een lijn: een kwalitatieve analyse naar succes- en faalfactoren in een regionaal netwerk Projectnummer: 154031006
 • VU/EMGO+: Preconceptioneel dragerschaponderzoek Op Maat (POM): Verdere ontwikkeling en evaluatie van genetisch dragerschaponderzoek in specifieke risicogroepen
  Projectnummer: 209040001
 • AMC: Effectieve preconceptiezorg voor vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden (PREGEVA- studie)
  Projectnummer: 209040006
 • AMC: Niet-invasieve prenatale testen: gevolgen voor de counseling, geïnformeerde besluitvorming en het prenatale screeningsbeleid (De ESPRIT-studie)
  Projectnummer: 209020003

 

Projectgegevens

ZonMw projectnummer209010001 (VUmc) en 209010002 (AMC)
Begin- en einddatum (looptijd)

01-01-2013 t/m 31-12-2016

Projectleider(s)Prof.dr. C.J.M. de Groot
Dr. M. Kok MD PhD
Coördinatoren

Evelien Janssen en Felice de Charro (Tot half augustus 2017)

ContactpersoonA. Romijn

Gegevens omvang regio

ProvinciesNoord-Holland en Flevoland
StedenDen Helder, Alkmaar, Hoorn, Purmerend, Hoofddorp, Haarlem, Amsterdam, Almere, Lelystad, Beverwijk, Zandstad, Amstelveen
Aantal inwonersNoord-Holland: 2.719.764, Flevoland 398.174
Jaarlijks aantal bevallingen in de regioOngeveer 33.000