Noordwest Nederland op één lijn: een kwalitatieve analyse naar succes- en faalfactoren in een regionaal netwerk

Het versterken van samenwerking tussen professionals in de geboortezorg, die de cliënt centraal stellen, wordt gezien als een veel belovende manier om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen.

Dit actieonderzoek richt zich op Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) in Noordwest Nederland. VSV’s zijn ‘teams’ van professionals uit de 0e, 1e, 2e en 3e lijn, zoals o.a. verloskundigen, gynaecologen en kraamverzorgenden. Ondanks positieve betrokkenheid van al deze groepen blijkt dat de samenwerking tussen de beroepsgroepen nog niet effectief verloopt. Aanpak: Participatief actieonderzoek waarin de leden van 5 VSV’s in samenwerking met de onderzoekers de succes- en faalfactoren in de samenwerking en het centraal stellen van de cliënt analyseren. Daarnaast wordt inzicht verkregen in het perspectief van cliënten op basis van interviews en vragenlijsten over hun ervaringen met de geboortezorg.

Doel

  1. Inzicht verkrijgen in de succes- en faalfactoren aangaande een effectieve en gelijkwaardige multidisciplinaire samenwerking in VSV’s.
  2. Inzicht verkrijgen in de mate waarin en de wijze waarop de VSV’s invulling geven aan het concept ‘cliënt centraal’.
  3. Toepassen van de bevindingen van dit onderzoek om binnen de VSV’s tot een nieuw plan te komen om de zorg, gerelateerd aan de samenwerking, in hun regio te versterken en de cliënt meer centraal te stellen.

Vraagstelling/Hypothese

  1. Wat is het teamfunctioneren in de VSV’s en door welke factoren wordt effectieve en gelijkwaardige samenwerking in deVSV’s beïnvloed?
  2. Wat zijn de verwachtingen en ervaringen van deelnemers aan de VSV’s ten aanzien van de samenwerking?
  3. In welke mate en op welke manier staat de cliënt centraal in de VSV’s?
  4. Hoe ervaren cliënten de kwaliteit van de zorg en hoe tevreden zijn zij hierover?

Relevantie
Dit onderzoek is opgezet met het oog op het verbeteren van de samenwerking tussen professionals in de geboortezorg en het terugdringen van de perinatale morbiditeit. Hierbij sluit het onderzoek aan bij de doelstellingen van het consortium van Noordwest Nederland. Dit netwerk heeft zich specifiek ten doel gesteld de VSV’s te versterken en verhogen van de tevredenheid van vrouw en haar partner.
Resultaten van het onderzoek zijn direct bruikbaar voor deelnemende VSV’s en te generaliseren naar andere VSV’s.

Samenwerkingspartners
Academisch Medisch Centrum (AMC), Amsterdam
Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG)
Athena Instituut, Vrije Universiteit Amsterdam
EMGO+ Institute for Health and Care Research
Kraamzorg de Kraamvogel, Meppel
Medisch Centrum Alkmaar
Regionaal Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk
VU medisch centrum

Projectgegevens

Begin- en einddatum (looptijd)

mei 2014 – april 2015

Projectleider(s)Dr. D.R. Essink
Dr. T.J. Schuitmaker
Projectuitvoerder(s)

S. R. Lips MSc, F. Lambermon MSc
H. Sahin MSc, M. Droogers BSc

ContactpersoonDr. T.J. Schuitmaker

Log in / Registreer