Organisatie van verloskundige zorg

Geplaatst op

Dit promotieonderzoek focust op de organisatie van verloskundige zorg in Nederland. Op dit moment kent de zorg een echelonsysteem, waarbij de eerstelijns verloskundige een zelfstandige medische professional is, in de 1e lijn een poortwachtersfunctie heeft en kan doorverwijzen naar specialistische zorg als er geen sprake meer is van een fysiologische zwangerschap.

Vanuit internationaal gezichtspunt is deze organisatie van verloskundige zorg uniek, ook door het relatief hoge aantal thuisbevallingen, maar het staat momenteel onder druk om te veranderen naar een meer geïntegreerd zorgmodel.

Doel

Dit proefschrift wil ingaan op de organisatie van verloskundige zorg in Nederland vanuit de invalshoek van (toekomstige) eerstelijns verloskundigen en de gezichtspunten ten aanzien van vernieuwingen in de zorg. Er is gebruik gemaakt van de DELIVER studie.

Vraagstelling/hypothese

 • Zijn eerstelijns verloskundigen tevreden over hun werk, en waar zijn ze (on)tevreden over?
 • Wat zijn hun carrièreplannen voor de nabije toekomst. Overwegen ze om een andere baan te gaan zoeken (vergeleken met 2001-2004)?
 • Hoeveel uren werken ze per week, en waar besteden ze die uren aan (vergeleken met 2001-2004)?
 • Hoe evalueren eerstelijns verloskundige de samenwerking met andere zorgverleners?
 • Hoe kijken studenten aan tegen het huidige organisatiemodel en tegen mogelijke veranderingen?

Relevantie

Dit proefschrift beschrijft het (vaak onzichtbare) werk van de eerstelijns verloskundigen in Nederland. We willen bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit en de organisatie van de verloskundige zorg met de focus op de positie van ‘midwife-led-care’ binnen het systeem. Deze informatie is belangrijk, niet alleen voor Nederland, maar ook voor andere landen waar ‘midwife-led-care’ en thuisbevalling juist steeds meer worden aangemoedigd en waar de verloskundige zorg wordt gereorganiseerd. Een relatie wordt gelegd met het verloskundige onderwijs en onderzoek waarbij ervaringen van (toekomstige) beroepsbeoefenaren worden erkend en meegenomen in het beleid ten aanzien van zwangerschap en geboorte.

Begeleider(s)

Prof.dr. E.K. Hutton
Dr. T.A. Wiegers
Dr. P. de Cock

Uitvoerder(s)

Drs. J.C. Warmelink, promovendus Midwifery Science, docent Verloskunde Academie Groningen

Contactpersonen

Drs. J.C. Warmelink

Periode

Begin: september 2011

Eind: mei 2017


Publicaties

Gepubliceerd

 1. Warmelink JC, Hoijtink K, Noppers M, Wiegers TA, de Cock TP, Klomp GMR, Hutton EK. An explorative study of factors contributing to the job satisfaction of primary care midwives. 2015 Apr;31(4):482-8; TvV 3:28-31.
 2. Warmelink JC, Wiegers TA, de Cock TP, Spelten ER, Hutton EK. Career plans of primary care midwives in the Netherlands and their intention to leave the current job. Hum Resour Health.2015 May 10;13(1):29.
 3. Wiegers TA, Warmelink JC, Spelten ER, Klomp GMT, Hutton EK.  Workload of primary care midwives in 2010.  2014 Sep;30(9):991-7.
 4. Warmelink JC, de Cock TP, Combee Y, Rongen M, Wiegers TA, Hutton EK. Student midwives’ perceptions on the organisation of midwifery care and alternative maternity care models in the Netherlands – a qualitative study. BMC Pregnancy & Childbirth. 2017 Jan 11;17(1):24. doi: 10.1186/s12884- 016-1185-4.
 5. Warmelink JC. The organisation of midwifery care in the Netherlands; thesis. Amsterdam: VU Amsterdam, the Netherlands

 

Verwacht

 1. Warmelink JC, de Cock TP, Wiegers TA, Hutton EK. Collaboration of midwives in primary care midwifery practices with other maternity care providers (under revision)


Log in / Registreer