Perisur: ontwikkelen en implementeren van interventies om de perinatale morbiditeit en mortaliteit in Suriname terug te dringen

Geplaatst op

In Suriname overlijden jaarlijks 25 op de 1.000 pasgeborenen in de perinatale periode, zo blijkt uit de eerste resultaten van het Prospectief Onderzoek naar de Perinatale en Zuigelingensterfte in Suriname (POPZiS). Met dit sterftecijfer neemt Suriname een relatief ongunstige positie in ten opzichte van Westerse landen en ook ten opzichte omringende landen. Blijkens een recente publicatie in de Lancet zal in Suriname de MDG doelstellingen, voor wat betreft de kindersterfte, niet in 2015 maar pas na 2040 worden bereikt. Deze vaststelling noopt tot nader onderzoek naar achterliggende oorzaken.
In 2013 is het Perisur project gestart waarbinnen 4 deelprojecten gericht op preventie van perinatale sterfte en morbiditeit:
1. Interne perinatale audit, 2. Kennis inventarisatie onder zwangeren over foliumzuurgebruik 3. Implementatieonderzoek Preconceptiezorg
4. Implementatieonderzoek Centering Pregnancy

Doel

Het Perisur project is opgezet met als doel het ontwikkelen en implementeren van effectieve interventies om de morbiditeit en mortaliteit in de perinatale periode terug te dringen teneinde de MDG doelstellingen op dit gebied te behalen.

Relevantie

De factoren die bijdragen aan de ongunstige perinatale uitkomsten in Suriname zijn waarschijnlijk deels te vermijden. Interventies kunnen liggen op het terrein van de public health, zoals preconceptievoorlichting, maar ook op het terrein van de verloskundige zorg, bijvoorbeeld vroegtijdige opsporing van ernstige aangeboren afwijkingen en ernstige groeivertraging.
Daarnaast kunnen interventies tijdens de zwangerschap, de baring en in de neonatale periode bijdragen aan het terugdringen van de neonatale sterfte en behalen van de MDG doelen.

Begeleider(s)

Dr. Ashna Mohangoo, TNO Child Health

Uitvoerder(s)

Dr. Ashna Mohangoo, TNO Child Health Ir. Manodj Hindori (voorzitter, algemeen directeur St. Vincentius Ziekenhuis) Marije Kamphuis Lynn Leermakers, Universiteit van Utrecht Dr. Marlies Rijnders, TNO Child Health

Partners

In Suriname: St. Vincentius Ziekenhuis, Academisch Ziekenhuis Paramaribo,’s Lands Hospitaal, Bureau Openbare Gezondheidszorg/Ministerie van Volksgezondheid, Medische Zending, Regionale Gezondheidsdienst.
In Nederland: VWS, Perinatale Audit Nederland, Erasmus MC

Contactpersonen

Dr. A. Mohangoo

Periode

januari 2013 – januari 2015Log in / Registreer