PreCaris – Cardiovasculaire risicofactoren na spontane vroeggeboorte

Geplaatst op

Dit onderzoek richt zich op het verband tussen spontane vroeggeboorte en het risico op hart- en vaatziekten later in het leven van de moeder.

Verschillende recente onderzoeken laten zien dat vrouwen na een vroeggeboorte vaker lijden aan hart- en vaatziekten, dan vrouwen die na 37 weken zwangerschapsduur bevallen. Hierbij is met name gekeken naar gezamenlijke groepen van zowel vrouwen na een spontane vroeggeboorte als vrouwen na een iatrogene vroeggeboorte, waarbij vaak complicaties als pre-eclampsie meespelen. Het is al langer bekend dat vrouwen na een doorgemaakte pre-eclampsie, een grotere kans hebben op hart- en vaatziekten later in hun leven. Er wordt gedacht dat bij spontane vroeggeboorte een vergelijkbaar mechanisme kan spelen als bij pre-eclampsie, waarbij  de aanleg en de functie van de placenta niet goed is. Onze hypothese is dat spontane vroeggeboorte dan ook samenhangt met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Willen dit onderzoeken door vrouwen 9 tot 16 jaar na hun bevalling te screenen op risicofactoren voor hart- en vaatziekten door middel van metingen, bloedonderzoek en een hart echo. Om een goede vergelijking te kunnen maken willen we zowel vrouwen na een spontane vroeggeboorte als na een a terme bevalling onderzoeken.

Doel

Met dit onderzoek hopen we meer te weten te komen over het verband tussen spontane vroeggeboorte en de kans op hart- en vaatziekten, specifieke risicofactoren in deze groep te identificeren, en uiteindelijk mogelijkheden te creëren ter preventie van hart- en vaataandoeningen.

Vraagstelling/hypothese

Hebben vrouwen na een spontane vroeggeboorte verhoogde cardiovasculaire risicofactoren? Wij willen dit onderzoeken op weefselniveau en op systemisch niveau:

  1. Identificatie van vasculaire dysfunctie, welke kan leiden tot verhoogde prevalentie van metabool syndroom, arteriële stijfheid, en gestoorde microcirculatie
  2. Identificatie van diastolische dysfunctie van het hart, een van de eerste tekenen van hartfalen, met name onder asymptomatische vrouwen.

Relevantie

Als vrouwen na spontane vroeggeboorte verhoogde cardiovasculaire risicofactoren laten zien, betekent dit dat een zwangerschap, gecompliceerd door een spontane vroeggeboorte,  een test kan zijn om een verhoogd risico op hart- en vaatziekten al op relatief jonge leeftijd bij vrouwen op te sporen.  Als vrouwen met een verhoogd risico eerder opgespoord worden, kunnen zij in aanmerking komen voor preventieve maatregelen. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan het gebruik van antihypertensiva of  gewichtsreductie. Op deze wijze zou het ontstaan van (ernstige) hart- en vaatziekten kunnen worden voorkomen.

Partners

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking tussen de afdeling verloskunde van het VUmc en die van het AMC. Tevens wordt binnen het VUmc samengewerkt met de afdeling fysiologie en cardiologie.

Contactpersonen

Drs. E.C.E. von Königslöw (VU Medisch Centrum)

Periode

De studie loopt van januari 2017 t/m januari 2019


Publicaties

Volgen nog.Log in / Registreer