Pregnancy Outcomes after Maternity Intervention for Stressful Emotions (PROMISES)

Geplaatst op

Het PRegnancy Outcomes after Maternity Intervention for Stressful Emotions (PROMISES)-onderzoek is een enkel-blind ‘multi-centre’ gerandomiseerd onderzoek. Het bestudeert de effecten van psychologische behandeling van angst en depressie tijdens de zwangerschap op de moeder en het kind.

Alle vrouwen die zich gedurende de onderzoeksperiode (mei 2011 – september 2014) inschrijven bij een van de 109 participerende eerstelijns verloskundigenpraktijken of een van de 9 afdelingen gynaecologie en obstetrie van de 9 deelnemende ziekenhuizen verspreid over heel Nederland werden voor dit onderzoek uitgenodigd. De follow-up duur was 2 jaar en bestond uit vragenlijsten, obstetrische maten en kindmetingen (cognitieve en motorische functies, kindgedrag).

Doel

Het effect van cognitieve gedragstherapie bij zwangere vrouwen met angst- en/of depressieklachten op eventuele psychosociale problemen van het kind te onderzoeken. Daarnaast wordt onderzocht wat het effect van cognitieve gedragstherapie is op de mentale gezondheid van de moeder, de somatische neonatale uitkomsten, de cognitieve en motorische ontwikkeling van het kind, en de kosteneffectiviteit in vergelijking met standaardzorg.

Vraagstelling/hypothese

Wat is het effect van cognitieve gedragstherapie bij zwangere vrouwen met angst- en/of depressieklachten op eventuele psychosociale problemen van het kind? (primaire vraagstelling)

Relevantie

Dit onderzoek kan leiden tot een psychologische behandeling die angst- en/of depressieklachten tijdens de zwangerschap vermindert en emotionele of gedragsproblemen problemen bij kinderen voorkomt.

Begeleider(s)

Dr. H. Burger
Prof.dr. C.L. Bockting
Dr. M.G. van Pampus

Uitvoerder(s)

Dr. C. Beijers Dr. J.L. Meijer Dr. T. Verbeek

Partners

Rijksuniversiteit Groningen
KNOV
Verloskundig Consortium

Contactpersonen

Dr. H. Burger (Universitair Medisch Centrum Groningen)

Periode

Begindatum: 01-01-2009

Einddatum 01-01-2017


Publicaties

  1. Meijer JL, Beijers C, van Pampus MG, Verbeek T, Stolk RP, Milgrom J, Bockting CL, Burger H. Predictive accuracy of Edinburgh postnatal depression scale assessment during pregnancy for the risk of developing postpartum depressive symptoms: a prospective cohort study. BJOG. 2014 Dec;121(13):1604-10.
  2. Meijer JL, Bockting CL, Beijers C, Verbeek T, Stant AD, Ormel J, Stolk RP, de Jonge P, van Pampus MG, Burger H. PRegnancy Outcomes after a Maternity Intervention for Stressful EmotionS (PROMISES): study protocol for a randomized controlled trial. Trials 2011;12:157
  3. Meijer JL, Bockting CL, Stolk RP, Kotov R, Ormel J, Burger H. Associations of life events during pregnancy with longitudinal change in symptoms of antenatal anxiety and depression. Midwifery. 2014 May;30(5):526-31.
  4. Beijers C, Ormel J, Meijer JL, Verbeek T, Bockting CL, Burger H. Stressful events and continued smoking and continued alcohol consumption during mid-pregnancy. PLoS One. 2014 Jan 20;9(1):e86359.
  5. Beijers C, Burger H, Verbeek T, Bockting CL, Ormel J. Continued smoking and continued alcohol consumption during early pregnancy distinctively associated with personality. Addict Behav. 2014 May;39(5):980-6.
  6. Burger H, Bockting CL, Beijers C, Verbeek T, Stant AD, Ormel J, Stolk RP, de Jonge P, van Pampus MG, Meijer J. Pregnancy Outcomes After a Maternity Intervention for Stressful Emotions (PROMISES): A Randomised Controlled Trial. Adv Neurobiol. 2015;10:443-59.