Procesmonitoring prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (PSIE) 2015

Geplaatst op

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM coördineert het landelijke bevolkingsonderzoek PSIE en geeft opdracht voor monitoring ervan. Deze monitoring betreft een periode van een jaar, met datum bloedafname voor de eerste screening (vóór of in week 12 van de zwangerschap) van 1 januari t/m 31 december 2015.
Verloskundige hulpverleners en laboratoria geven de gegevens van de zwangere, de uitslagen van PSIE-bloedonderzoeken en de toedieningen van anti-D en HBIg door aan het RIVM-DVP (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s, voorheen entadministraties), die deze gegevens registreert in een landelijk registratiesysteem. De monitoring gebeurt op basis van deze gegevens.

Doel

Inzicht geven in:

  • de dekkingsgraad van het screeningsprogramma bij zwangeren
  • de mate waarin het screeningsprogramma wordt uitgevoerd volgens de daarvoor geldende richtlijnen
  • de prevalentie van de aandoeningen waarop in de PSIE gescreend wordt (hepatitis B, syfilis, HIV, irregulaire erytrocytenantistoffen (IEA), en Rhesus(D)- en Rhesus(c)- antigeen)

Dit inzicht zal -waar nodig- de basis vormen voor adviezen ter verbetering van de uitvoering van het programma.

Vraagstelling/hypothese

De hypothese is dat de prenatale screening op infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (PSIE) aan alle zwangere vrouwen tijdig in de zwangerschap wordt aangeboden, en dat bij afwijkende uitslagen de juiste vervolgstappen worden genomen. Hiermee wordt beoogd zowel hemolytische ziekten van de foetus en/of de pasgeborene en congenitale syfilis te voorkomen, als ook hepatitis B- en HIV-dragerschap en -verspreiding.

Relevantie

Met de screening wordt beoogd zowel hemolytische ziekten van de foetus en/of de pasgeborene en congenitale syfilis te voorkomen, als ook hepatitis B- en HIV-dragerschap en -verspreiding.
Onderzoek naar (knelpunten in) de uitvoering draagt bij aan verbetering daarvan.

Begeleider(s)

Dr. C.P.B. van der Ploeg

Uitvoerder(s)

Dr. C.P.B. (Kitty) van der Ploeg (TNO) Drs. Y. Schönbeck (TNO) P. Oomen (RIVM-DVP) K. Vos (RIVM-DVP)

Partners

RIVM – Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (DVP, de voormalige entadministraties)

Contactpersonen

Dr. C.P.B. van der Ploeg

Periode

juli 2016 – juni 2017


Publicaties

Ploeg van der CPB, et al. Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE)

Procesmonitor 2015. Zie: www.rivm.nl/procesmonitor-psieLog in / Registreer