Prophylactic radiological interventions to prevent major obstetric haemorrhage in patients at high risk of abnormally invasive placenta (TeMpOh-3)

Geplaatst op

Bij vrouwen met abnormale placentatie, oftewel placenta accreta, increta en percreta, is het risico op massaal bloedverlies rond de bevalling aanzienlijk verhoogd. Deze vrouwen hebben 75-95% kans op het krijgen van bloedtransfusies, waarvan 40% zelfs meer dan 10 eenheden erytrocytenconcentraat krijgt. Abnormale placentatie is tevens de meest voorkomende oorzaak van peripartum uterusextirpatie, waarbij regelmatig complicaties voorkomen.

Bij patiënten met een verhoogd risico op abnormale placentatie kunnen profylactische radiologische interventies uitgevoerd worden om ernstig bloedverlies en maternale complicaties te voorkomen. Bij deze interventie worden er preoperatief katheters geplaatst in de arteria iliacae of uterinae beiderzijds, zodat er peroperatief ballondilatatie of embolisatie uitgevoerd kan worden. De effectiviteit hiervan staat echter nog ter discussie. In deze landelijke, observationele studie worden vrouwen geïncludeerd die tussen 2008 en 2013 een sectio caesarea kregen met een verdenking op abnormale placentatie of de diagnose placenta praevia in combinatie met een sectio caesarea in de voorgeschiedenis. De vrouwen die profylactisch arteriële katheters kregen zullen worden vergeleken met vrouwen die geen katheters kregen.

Doel

Het aantonen van het effect van profylactische arteriële katheters bij vrouwen met een verhoogd risico op abnormale placentatie.

Vraagstelling/hypothese

Leidt het plaatsen van profylactische arteriële katheters bij vrouwen met een verhoogd risico op abnormale placentatie tot het gebruik van minder bloedproducten en maternale morbiditeit vergeleken met het achterwegen laten van deze interventie?

Relevantie

Deze studie is relevant omdat er weinig bekend is over de incidentie van het uitvoeren van profylactische radiologische interventies bij patiënten met een verhoogd risico op abnormale placentatie in Nederland. Aan de hand van deze studie hopen we beter inzicht te
krijgen in de Nederlandse situatie op dit gebied.

Begeleider(s)

Prof.dr. J.G. van der Bom, klinisch epidemioloog LUMC, Leiden
Dr. K.W.M. Bloemenkamp, gynaecoloog-perinatoloog LUMC, Leiden
Drs. D.D.C.A. Henriquez, gynaecoloog in opleiding LUMC, Leiden

Uitvoerder(s)

V. Harskamp MSc, arts-onderzoeker LUMC, Leiden

Partners

De TeMpOH-3 studie is een samenwerkingsverband tussen het Leids Universitair Medisch Centrum, Stichting Sanquin Bloedvoorziening en het Consortium Verloskunde (http://www. studies-obsgyn.nl/TeMpOH-1/).

Contactpersonen

V. Harskamp MSc

Periode

Begindatum: maart 2014
Einddatum: januari 2015Log in / Registreer